– Ny retning for Norge

– Det Norge vi i dag kjenner har ikke kommet av seg selv. Den norske samfunnsmodellen er et resultat av politiske valg. Som innbyggere i Norge er vi med i et spleiselag der alle bidrar etter evne.
Meninger

Skremselsbildene fra 2005 fra Erna Solberg om at en rød-grønn regjering ville true arbeidsplasser og verdiskaping ble gjort til skamme. Siden de rød grønne overtok i 2005 ble det skapt over 350000 arbeidsplasser i Norge.

2/3 av disse ble skapt i privat sektor, mot Solberg regjeringens 24000. Dette viser at Arbeiderpartiets og den rød grønne regjeringens politikk ga gode rammevilkår for industri og næringsliv.

Ved valget i 2013 fridde Erna Solberg til fagbevegelsen og ønsket et konstruktivt samarbeid. Hva slags samarbeid Erna Solberg inviterte til vet ikke jeg, men dette samarbeidet ble ettterhvert vanskelig når resultatet av politikken Høyre har ført har medført større lønnsforskeller, reduserte arbeidstakerrettigheter, konkuranseutsetting, og privatisering.

Ved valget 11. september prøver nå Erna Solberg og Høyre igjen og få velgerne til å tro at det går an å redusere statens inntekter og samtidig øke folks velferd. Jeg er spent på hvordan Høyre vil finansiere økt behov innenfor eldreomsorgen og sykehusene med mindre skattepenger? Det er ikke etter min menig troverdig løsning på hvordan vi skal finansiere framtidens velferdsoppgaver.

Norge kommer som andre land til å oppleve store utfordringer knyttet til en eldrebølge som vokser fram mot år 2060. At folk blir eldre er et kvalitetsstempel og et tegn på at vi bor i et godt land.

Utfordringen er at flere vil ha behov for hjelp samtidig som vi blir færre yrkesaktive. Bare innenfor helse- og omsorgssektoren er det fram til 2060 antydet et behov for 120000 flere ansatte.

Skal vi klare disse utfordringene må vi forsterke, forbedre og fornye offentlig sektor, ikke gjennom privatisering og konkuranseutsetting, men gjennom å løse oppgavene i fellesskap.

Den norske modellen er dypt forankret blant folk. Skattegrunnlaget finansierer tjenester og fellesgoder som gratis skole, helsetjenester, eldreomsorg og økonomisk støtte til de som blir syke eller ikke får arbeid.

Dagens regjering har brukt oljepenger helt uten kontroll inneværende periode og økt budsjettunderskuddet til det høyeste nivået noen gang, de har ikke evnet og få folk i jobb eller fått opp veksten. Milliarder i skattekutt til landets rikeste har ikke gitt den effekten som høyre og FRP hele tiden har hevdet at det skulle gi.

Norge trenger derfor en ny regjering som har arbeid til alle som jobb nr. 1. Valget 11. september blir både et verdi og retningsvalg. Det handler om hva slags Norge vi vil ha.

Arbeiderpartiet bygger sin politikk på små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. Med dagens regjering har forskellene mellom folk blitt større, flere står uten arbeid, og det skapes alt for få nye jobber.

Vi trenger en regjering som vil skape arbeid til alle og nye arbeidsplasser over hele landet. For meg er trygg eldreomsorg og gode skoler viktigere enn store skattekutt til de som har mest fra før.


Det har betydning hvem som styrer – Bruk stemmeretten