– Forsvaret gjenoppbygges

– Norges forsvar har hatt tunge år, med nedbygging og underfinansiering.
Meninger

Høyre har i regjering stanset nedbyggingen av Forsvaret, og oppbyggingen er i gang. Norges forsvar er summen av vårt nasjonale forsvar og det NATO kan bidra med. Norge anskaffer nye ubåter, nye maritime overvåkingsfly og 52 F-35 kampfly med enorm kampkraft.

Dette er viktige bidrag til NATOs kollektive forsvarsevne, og vårt eget forsvar avskrekkende evne. Norge er NATO i nord. NATO-medlemskapet er Norges kollektive forsikring, og det må pleies.

Forsvarsbudsjettet er økt med 19,3 prosent i inneværende periode. Det har også kommet Hæren og HV til gode. Hæren har fått 144 nye/oppgraderte CV90-kampvogner og nye lastevogner. Og Hæren får luftvern til egenbeskyttelse for første gang på 14 år.

Heimevernssoldatene har fått nye avanserte håndvåpen. HV får nye feltvogner til neste år, og deler av innsatsstyrken i HV har fått nye patruljekjøretøyer utstyrt med mitraljøse. Og ikke minst, HV øver langt mer nå enn for noen år tilbake.

Ansvarlig forsvarspolitikk handler om å sette de nasjonale interessene og helheten foran særinteressene. Forsvarspolitikk må ikke bli en kasteball i et kortsiktig partipolitisk spill.  For Høyre er innbyggerens trygghet og forsvar av vårt land statens viktigste oppgave.

Å gjenreise forsvarsevnen er ikke gjort over natta. Suksessivt gjenreises Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Landmakten til et sterkt og balansert nasjonalt forsvar. Regjeringen vil bruke 180 milliarder kroner mer på Forsvaret enn de rødgrønne la opp til i sin langtidsplan for Forsvaret.

Om Høyre får fire nye år i regjering, vil denne utviklingen fortsette. Høyre akter å gjenreise Forsvaret.