Overleger støtter ikke kritikken:

– Strider mot grunnleggende vitenskap å påstå at strålingen kan skade

Kommuneoverleger i Vesterålen mener strålingen fra disse er så svak at det strider mot grunnleggende vitenskap å påstå at denne strålingen skal kunne oppfattes av mennesker eller skade menneskekroppen.
Meninger

Bakgrunn:

Kritisk til nye strømmålere som skal monteres i alle landets hjem:

– AMS-målerne er i praksis statlig, påtvungen stråling

Jonas Ellingsen er en av flere skeptikere som frykter at de nye strømmålerne, som snart blir montert i alle husstander, vil utsette folk for helsefarlig stråling. Statens strålevern og kommunelegen i Hadsel hevder derimot at målerne er helt ufarlige.


Det har den siste tiden oppstått noe debatt rundt installasjon av og stråling fra automatiske strømmålere (AMS). Vi ønsker å klargjøre følgende:

El-sensitivitet/el-overfølsomhet er en tilstand som aldri har latt seg påvise, tross grundige og omfattende studier internasjonalt gjennom mange år. Det er derfor ikke mulig å utstede en legeattest på at noen har en slik tilstand.

Noen mennesker har angst/fobier knyttet til det å oppholde seg nær visse elektriske produkter. Det er meget veldokumentert at angst kan utløse sterke, fysiske plager, og disse pasientene må man selvsagt ta hensyn til og tilpasse der det er mulig. Plagene er imidlertid ikke utløst av elektromagnetisk stråling.

Spesifikt angående automatiske strømmålere vil vi understreke følgende: Strålingen fra disse er så svak at det strider mot grunnleggende vitenskap å påstå at denne strålingen skal kunne oppfattes av mennesker eller skade menneskekroppen.

Vi er kjent med at de fleste norske nettselskaper, inkludert våre tre regionale, har gått ut og bedt om legeerklæring for at kunder skal slippe installasjon av AMS. Det finnes ikke noe grunnlag for å gi slike attester, og vi ber derfor om at dere snarest fjerner denne informasjonen fra deres nettsider og endrer politikk på dette området.

Uenighet om installasjon av AMS er utelukkende en sak mellom nettselskap og kunde.


Mvh.

Ingebjørn Bleidvin, Kommunoverlege i Hadsel

Anders Svensson, Kommuneoverlege i Bø

Mette Røkenes, Kommuneoverlege i Sortland

Astrid B. Holm, Kommuneoverlege i Andøy