– Lofoten og Vesterålen er selve indrefileten for opplevelsesturismen

Oljeutvinning i havområdende rundt Lofoten, Vesterålen og Senja vil kunne sette nåværende og fremtidig verdiskapning av fornybare ressurser i fare.
Meninger

Havområdene rundt Lofoten og Vesterålen er gyteområde for den nordnorske diamanten, skreien.

Skreifisket bidrar til verdiskapning langt utenfor Vesterålen og Lofoten og er i aller høyeste grad med på å holde liv i kystsamfunn lenger nord langs vår kyst. Ikke minst er skreifisket et viktig bidrag for å opprettholde den sjøsamiske kulturen.

Ifølge Sjømat Norge vil 69 øre av hver krone av omsetning i fiskeriene tilfalle lokalsamfunn. Det er et faktum at de fornybare ressursene i havet har vært grunnlaget for bosetning og arbeidsplasser her nord i tusenvis av år, og vi ønsker at det fremdeles skal være slik.

I tillegg er turisme ei næring i sterk vekst og den har utviklet seg til helårsvirksomhet. Turister reiser til og i Norge for å oppleve natur, naturfenomener, fiske, kultur og mat.

Lofoten og Vesterålen er selve indrefileten for opplevelsesturismen i Nord-Norge, og i sterk vekst til tross for at Norge er et høykostland. Verdien ligger i naturen og båndet mellom natur, kultur og mat - ikke i oljetårn!

Den offentlige fireårige kartleggingen av disse havområdene konkluderer med at at havområdene er mer verdifull enn først antatt.

Olje-ringvirkningsanalysen fra 2011 konkluderer med at åpning av oljevirksomhet i dette området kan gi 400-1100 oljerelaterte arbeidsplasser fra Namsos til Tromsø mot dagens 6.500 arbeidsplassene innen fiskeri og turisme i Lofoten alene.

Da har analysen ikke hensyntatt den positive utviklingen vi har sett i sjømat- og turistnæringene de siste årene. Ingen med logisk sans vil sette 6.500 arbeidsplasser i fare for 1.100 oljearbeidsplasser. Selv den mest oljeblinde må snart skimte galematias i oljetallene.

Oljeutvinning i havområdende rundt Lofoten, Vesterålen og Senja vil kunne sette nåværende og fremtidig verdiskapning av fornybare ressurser i fare.

Šiella mener vi må bruke føre-vare-prinsippet og verne området mot oljeutvinning. La oss heller bruke ressurser til å videreutvikle de næringene som er i vekst, gir oss mat på bordet og som ikke truer fremtiden til dine barnebarn.

Fra fjord til bord må det gå et ubrytelig bånd. Oljen kutter dette båndet som den nyslipte ljåen kutter strået.

Si ja til fremtiden – si nei til oljen!

Ulrika Louisa Snowdon, andrekandidat til sametinget for Šiella