Kjell-Børge med motsvar til Tomas Norvoll:

– Fylkesrådslederen lyver

Kjell-Børge Freiberg (Fremskrittspartiet) mener fylkesråd Tomas Norvoll (Arbeiderpartiet) kommer med urent mel i posen i en nylig uttalelse.
Meninger

I en kronikk publisert 24.08 i nettavisen High North News har fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), brukt masse tid på å gi en detaljert beskrivelse av hvor ille det kommer til å bli for Nordland om FrP forsetter i regjering.

Jeg skulle ønske at Norvoll hadde vist samme engasjement for Nordland og de utfordringer han selv står ansvarlig for som fylkesrådsleder. Mens fylkesveiene går i oppløsning, fregsamband og hurtigbåttilbud planlegges redusert, bruker han altså tiden sin på å svartmale og på å komme med usannheter. At en ønsker fokus bort fra det en selv står ansvarlig for, er lett å forstå for alle som er tvunget til å kjøre på fylkesveiene som ikke er prioritert å vedlikeholde.

Fylkesrådslederen lyver når han i innlegget sitt hevder at Siv Jensen sa rett ut at «Nord-Norge ikke er så viktig». Siv Jensen har aldri sagt dette! Han taler også uriktig når han prøver å fremstille det som om at Siv Jensen har fortalt at en petroleumsaktivitet i Nordland, i Lofoten og Vesterålen, vil skape 15000 arbeidsplasser i et helt annet fylke, nemlig Rogaland. Dette var det derimot stortingskandidat for Rogaland FrP, Roy Steffensen, som gjorde – ved å vise til en rapport fra Norsk Olje og Gass fra 2014. Jeg er sikker på at om fylkesrådslederen tar telefonen opp og ringer sin gamle partikollega i Norsk Olje og Gass vil han sikkert kunne få oversendt denne rapporten.

Men la det ikke herske noen tvil! FrP vil aldri åpne for petroleumsaktivitet (etter en konsekvensutredning) i Lofoten og Vesterålen uten at det medfører store lokale ringvirkninger. Her er jeg stor optimist, fordi ingen andre har vist bedre enn nordlendingene at de er i stand til å skape næringsaktivitet dersom det legges til rette for det.

Det som fylkesrådslederen ikke forteller, er hvordan deres eget kompromissvedtak, om mulig petroleumsaktivitet i Lofoten, kommer til å frarøve Lofoten mulige gode ringvirkninger. Oljen skal nemlig føres i rør sørover, ifølge kompromissvedtaket Arbeiderpartiet har gjort. Når en argumenterer med at en kan åpne Lofoten fordi det allerede finnes etablert infrastruktur, så kan ikke dette oppfattes på noen annen måte enn at olje og gass skal føres sørover. Men rett skal være rett. Det blir kanskje en stilling som nasjonalparkforvalter av Lofotodden nasjonalpark som Arbeiderpartiet vil opprette.

Så la det være klinkende klart! Skal det være en petroleumsaktivitet i Lofoten, så skal det også være ringvirkninger i Lofoten, av en helt annen karakter en det fylkesrådslederen tilgodeser Lofoten med.