Musikkbransjen og havbruk - hvem sysselsetter flest?

Det er flott at det er mange ansatte i musikkbransjen. Men det er grovt misvisende når NRK på denne måten gir inntrykk av at antall sysselsatte i oppdrettsnæringa var så lavt som 6.200, skriver Oddmund Enoksen i dette innlegget.
Meninger

«Musikkbransjen er blitt dobbelt så stor som oppdrettsnæringen.»

Det kunne NRK Hordaland melde i går. Mens det var 11.665 personer ansatt i musikkbransjen, ble det opplyst at tallet for oppdrettsnæringa i 2016 var 6.200.

Det er flott at det er mange ansatte i musikkbransjen. Men det er grovt misvisende når NRK på denne måten gir inntrykk av at antall sysselsatte i oppdrettsnæringa var så lavt som 6.200.

Tallet 6.200, som heller ikke er riktig for 2016, omfatter kun de som er sysselsatt i den direkte matfiskproduksjonen av laks og andre oppdrettsarter. Det riktige tallet for 2016 var 7.537.

Men i tillegg til disse ansatte kommer alle de som er ansatt på slakteriene, i videreforedling, salg mv. Og så kommer sysselsatte i produksjon av for, transport, utstyrsleveranser osv.

I Nofimas rapport nr 49/2014 om Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringa, framkommer det at den direkte sysselsettinga i havbruksnæringa var på 9.621 årsverk. Innkjøp hos leverandørindustrien skapte i tillegg 14.678 årsverk. Et havbruksanlegg på sjøen av gjennomsnittlig størrelse bidro til 42 årsverk (primærledd + leverandørindustri).

En rapport fra SINTEF som nylig ble lagt fram, tyder på at ringvirkningene er enda større.

Tall fra tre lokalt eide oppdrettere i vår egen region illustrerer også hvor feilaktig NRKs budskap er. I Nordlaks aleine er det 420 ansatte. Eidsfjord Sjøfarm har 45. Egil Kristoffersen & Sønner har mellom 35 og 40. Til sammen har disse tre selskapene rundt 500 ansatte. Og så kan man plusse på de ansatte som disse tre selskapene skaper i produksjon av for, i transport av fisk og fór, og i leverandørindustrien. Samla sett vil dette gi ei sysselsetting som er fleire ganger større enn de 500 som er direkte sysselsatt i de tre selskapene.

Oppdrettsnæringa har derfor svært stor betydning for sysselsettinga i Norge. Og ikke minst i Vesterålen. Ei slik næring er det viktig å slå ring rundt om det også i framtida skal være grunnlag for arbeid og bosetning i vår region.