– Arbeiderpartiet er en fare for fremtidige inntekter og arbeidsplasser i nord

– Det er jo vi som region som må gjøre oss attraktive, og vi som er politikere fra fylket må derfor snakke regionens sak på Stortinget.
Meninger

Dette er et svar på fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sitt innlegg «Freibergs frislipp».

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), kan ikke sutre over at oljeselskapet Total flytter fra Harstad, samtidig som han går høyt på banen for å ville stenge døren for petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Total har ikke kontor i Harstad for å drive bensinstasjoner i byen. Oljeselskapene og leverandørindustrien kommer følgelig ikke til å etablere seg i Nordland dersom selskapene ikke får tilgang på areal!

At Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre vil åpne sør for Lofoten med begrunnelse om at petroleumsaktiviteten i dette området ikke vil skape utbyggingsløsninger og nye arbeidsplasser i Lofoten og Vesterålen, betyr ikke noe annet enn at oljen og gassen skal føres sørover i eksisterende infrastruktur.

Da blir det ganske spesielt å kreve ringvirkninger av Total og andre selskaper som Norvoll ikke ønsker til Lofoten, Vesterålen og Senja.

At Arbeiderpartiet vil opprette en Nasjonalpark ved Lofotodden, vil selvsagt kunne danne grunnlaget for en nasjonalparkforvalterstilling. Det er ringvirkninger det også, men for FrP er ambisjonsnivået at en mulig petroleumsaktivitet i Lofoten også skal gi arbeidsplasser i Lofoten langt utover det en Nasjonalparkforvalter kaster av seg.  

Jeg reagerer på at Norvoll trekker frem Fremskrittspartiets program med markedsliberalisme i et forsøk på å argumentere for at vi i FrP skal være passive i næringspolitikken. Tvert imot, vi vil gjøre regionen så attraktiv at næringslivet kommer strømmende til Nordland, fordi det er her det skjer. Fordi det er her det ligger muligheter for ny verdiskapning, blant annet tilknyttet olje- og gassvirksomhet.

Det er jo vi som region som må gjøre oss attraktive, og vi som er politikere fra fylket må derfor snakke regionens sak på Stortinget. Dette blir min oppgave etter 11. september. Da hjelper det også å ha en regjering som forstår næringslivet, og som bidrar til at næringslivet får konkurransedyktige rammebetingelser.

Det som er skadelig for landsdelen, er at en fylkesrådsleder gir så klare signaler om at oljeselskapene ikke er velkomne til å lete etter olje og gass i et av de mest lovende områdene i Nord-Norge. At Norvoll og andre likesinnede bruker ressurser på å snakke ned næringen, som mer enn noen annen næring bidrar til den velferden de selv tar for gitt, er oppsiktsvekkende.

Om Arbeiderpartiet får sitte ved roret med partiets finanspolitiske talsperson Marthinsen og Nordlands egne Skjæran og Norvoll, så skal politikken altså endres. Selskapene skal ikke lenger stimuleres til å lete og politikerne skal bestemme hvem som skal få kontrakter og ta de kommersielle beslutningene.

I tillegg skal Rødt, MDG og SV få bestemme. Arbeidsplasser står i fare. Ikke pga. FrP og Høyre, men på grunn av et rødgrønt eksperiment og politikere som vil endre det som er viktigst; stabiliteten og forutsigbarheten til industrien.

Jeg konstaterer i så måte hvilke vedtak Norvoll sørger for i fylkestinget. Jeg respekterer fullt ut at enkelte partier tilsynelatende mener at turismen og asylmottak er bein Nordland skal stå på. Et rødgrønt styre vil sikkert også spe på med litt turistskatt og økt eiendomsskatt for å få hjulene til å gå rundt.

Men jeg kan love dere en ting, og det er at FrP sine ambisjoner for Nordland ikke er økte skatter og opprettholdelse av asylmottak rundt om i Nordland for å sikre sysselsetning. Vi vil ta hele Nordland i bruk, tilrettelegge og utvikle for eksisterende og nytt næringsliv slik at lokalsamfunn kan utvikles og opprettholdes.