– Vi gambler ikke med fisken

Olje- og energiminister Terje Søviknes mener nasjonale hensyn bør veie tyngst i striden om oljeutvinning utafor Lofoten, Vesterålen og Senja. 
Meninger

- Men hva med fisken, Søviknes? De evigvarende ressursene om vi forvalter dem rett, skal ikke de rangeres under parolen nasjonale hensyn?

Senterpartiet sier et klart JA til fisken og NEI til petroleumsaktivitet på den smale sokkelen utafor Lofoten, Vesterålen og Senja som er midt i fødestua for viktige fiskeslag. Senterpartiet mener folket har rett – matfatet utafor vår kyst kan vi høste av i et uendelighetsperspektiv, mens olja knapt blir et komma i en slik tidsregning. 

Når Venstres leder Trine Skei Grande i utspørringa på NRK sier at Venstre har sørget for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja er det med på villede velgerne. Ikke en eneste kvadratmeter er vernet, og H og FrP har et klart standpunkt om å konsekvensutrede disse områdene – og Ap har valgt en middelvei hvor deler av området skal utredes. Vi er derimot helt klare på at LoVeSe i sin helhet skal få stå uberørt, og dermed er konsekvensutredning også helt uaktuelt. 

Senterpartiet mener at disse viktige områdene må prioriteres for de store fiskeressursene. Vi gambler ikke med fisken.