– HISTORISK HAVBRUKSSATSING

Kjell-Børge Freiberg mener regjeringen med Høyre og Fremskrittspartiet satser på innovasjon, nyskaping, milliardinvesteringer og aktivitet gjennom Havfarmprosjektet - som nå åpner for 350 nye arbeidsplasser i Vesterålen.

Kjell-Børge Freiberg 

Meninger

Tirsdag 5. september gikk startsskuddet for en av de største industrisatsingene i Nord-Norge noensinne. Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) var nemlig på besøk på Nordlaks' hovedkontor på Stokmarknes i Hadsel, og ga selskapet en fantastisk gave - et ja til at Nordlaks skal få bygge to Havfarmer og et ja til 21 utviklingskonsesjoner! Dette er definitivt den største enkeltsatsingen innen sjømatnæringen i Norge

Når AP, SP, SV, Rødt og MDG i valgkampen kjemper for å fortelle hva de er imot av næringsutvikling i Nord Norge, velger regjeringen med Høyre og Fremskrittspartiet heller å satse på innovasjon, nyskaping, milliardinvesteringer og aktivitet gjennom Havfarmprosjektet - som nå åpner for 350 nye arbeidsplasser i Vesterålen. Dette er politikk for verdiskaping, utvikling og for fortsatt velstand for hele nasjonen.

Dagens regjering fikk ikke de andre partiene med på petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen. De andre partiene kjemper for å redusere næringslivets muligheter i Nord-Norge, og dermed forutsetningene for bosetting. Derfor bør hver eneste velger, nå før valglokalene åpner, bruke tid på å utfordre de andre partiene til å fortelle hvor og i hvilke sektorer (som har mulighet til å klare seg økonomisk) nye arbeidsplasser kan skapes i nord. 

Nordlaks AS får nå anledning til investere 4 mrd kroner i nye prosjekter som vil løfte norsk sjømatnæring opp til nye høyder. Samme aktør fikk forleden dag ja til å investere opp mot en milliard i det som kanskje er verdens største og mest moderne smoltanlegg på Innhavet i Hamarøy. Applausen fra kommunens politiske ledelse og arbeiderne på anlegget hadde knapt lagt seg, før SV allerede var ute og kritiserte regjeringens godkjenning av nødvendig kraftverkskapasitet for å sikre forsvarlig drift ved smoltanlegget.

Som velger anmoder jeg deg om til å tenke over hvilke partier som er i stand til å tilby lokalsamfunnene nyskaping og vekstmuligheter. Uten private arbeidsplasser med konkurranseevne, vil de fleste lokalsamfunn i Nord-Norge bukke under på sikt. Det hjelper ikke med all verdens omtanke for rådhusenes velferd, hvis inntektene til finansiering av de samme rådhusene forvitrer i nord. Kommer AP førstkommende tirsdag til å sitte igjen med et flertall sammen med SP (som vil si opp EØS-avtalen og som er motstander av det meste av petroleumsaktivitet i nord,) SV (som også er mot EØS, petroleum og det meste av havbruk- og mineralaktivitet,) R (som er mot det meste) og MDG (som også er mot det meste, herunder satsing på reiseliv,), vil sannsynligvis det første de enes om være brutale skatte- og avgiftsøkninger. Disse partiene vil raskt kunne skape en stagnasjonsframtid for Nord-Norge.

Ønsker du investeringer innen sjømatnæringen og annen næringsvirksomhet velkommen, og du samtidig setter pris på senking av skatter og avgifter som rammer folk flest, da bør du bidra til å gi dagens regjering fire nye år. Ønsker du fortsatt bedre og nye veier i nord og fortsatt muligheten til å kunne beholde privatbilen som et nødvendig hjelpemiddel for familien, da må du også satse på dagens regjering.

Jeg føler meg ganske sikker på at en rød-grønn regjering ville sagt nei til Nordlaks' Havfarmprosjekter. SV har avslørt at Hamarøy måtte ha sett langt etter mange ti-talls arbeidsplasser ved Smoltens anlegg på Innhavet, dersom Støre & CO var i posisjon.

Eksemplet Nordlaks og Smolten viser den politiske forskjellen mellom dagens regjering som stimulerer til og sier ja til nyskaping, og mellom det rød-grønne kappløpet i å fortelle velgerne hva de er imot.

Det er ikke rette tidspunkt for eksperimenter a la Støre-modellen, når utviklingen i nord går meget godt.