– Om å si unnskyld.

Kari Randen Hatløy mener modige ledere tørr å si unnskyld.
Meninger

Viser til artikkel i blv.no publisert 08.09.17, "Hadsel kommune trekker alle påstander", om kommunens ledelse sin behandling av Hjørdis og Oddgeir Nilsen. Jeg er glad for at Hjørdis og Oddgeir har fått oppreising!

Når jeg leser artikkelen skulle jeg ønske at ledelsen kunne sagt unnskyld på en ærlig måte. I ledernytt.no, er det publisert en artikkel: « Modige ledere kommer ikke med unnskyldninger-de sier unnskyld!», 17.04.14, som er vel verd å lese.

 I avisen er det sitert fra avtalen mellom de to partene: "Arbeidsgiver beklager at saken har vært oppfattet som en tung belastning for arbeidstaker (...)". Her sier ikke ledelsen unnskyld fordi de har tatt feil. De beklager at ekteparet Nilsen oppfatter saken som en tung belastning. Det er nesten som at skylden blir overført til de berørte lærerne - det beklages at de føler som de føler. Kommunens ledelse tør ikke gjøre seg sårbar. Mye tyder på at ledelsen ikke forstår, og tør innrømme, alvorlighetsgraden av feilene de har gjort mot Nilsens.

Modige ledere tør å si unnskyld. Å innrømme at man har tatt feil krever at man er modig nok til å gå ut av komfortsonen. Jeg oppfordrer kommunens ledelse til å si unnskyld på en ærlig måte. Ved å innrømme feil og si unnskyld skaper man en ærlighetskultur. Det gir grobunn for tilgivelse og fjerner aggresjon. Ja til modig lederskap!