– Hvorfor denne angsten for kunnskap?

«Kommer fiskeriressursene i spill dersom Regjeringen iverksetter konsekvensutredning», spør lederen i Hadsel Høyre.

Torben Breivik Jonassen er leder Hadsel Høyre. 

Meninger

Er det ikke slik at en utredning nettopp skal vurdere om fiskeriressursene og andre næringer blir skadelidende?

Og skal ikke en konsekvensutredning veie og balansere de ulike interessene og ta hensyn til alle involverte? Kan virkelig en slik utredning sammenlignes med et spill, et «Monopol» med arbeidsplasser og store inntekter som innsats?

På lederplass skriver redaktøren i Bladet Vesterålen 14. september at:

«Det er flertall på Stortinget for å konsekvensutrede oljeaktivitet i områdene på sokkelen utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja. De tre store partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har stemmene som trengs for å sette i gang.»

Og videre: «Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har vært snar med å legge ut en invitasjon til de de to regjerende partiene om muligheten for sammen å få gjennom konsekvensutredning.

For et Høyre som har varslet kamp for konsekvensutredning og et Frp som har brukt valgkampen i nord til å profilere seg på oljeboring, er det selvsagt et fristende agn. Med det er oljefeltene og fiskeriressursene utenfor våre områder satt i spill.»

Det kan synes som om redaktøren i Bladet Vesterålen er engstelig for resultatet av utredningen. En konsekvensutredning skal synliggjøre positive og negative konsekvenser og vurdere risikobildet.

Dersom det negative overskygger det positive og risikoen er uakseptabel må vel Stortinget konkludere på dette grunnlaget? Redaktøren (og andres) angst for utredningens resultat skal vel ikke hindre myndigheten i å gjennomgå mulighetene og potensialet som gjemmer seg i våre områder?

Eller er det mistroen til stortingspolitikernes redelighet og vurderingsevne som ligger til grunn for redaktørens tekst?

Hadsel Høyre mener at konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja ikke er et spill med fiskeriressursene. Uten konsekvensutredning kan derimot store muligheter for folk og land gå tapt.

Hadsel Høyre har tillit til de demokratiske prosessene og til at våre folkevalgte gjennom en konsekvensvurdering vil ivareta folkets interesser på den beste måte.

Torben Breivik Jonassen, leder Hadsel Høyre