Nei til oljeaktivitet i matfatet

Astrid B. Dolmen, Direktør Hjemmet mitt AS, vil ha svar om oljevirksomhet i LoVeSe.
Meninger

Nå er det SLUTT! Slutt med å sitte ved kjøkkenbordet å la sin vrede gå ut over ektefellen. Nå må vi få det fastslått en gang for alle:Det skal ikke bli noen oljeaktivitet i Lofoten/Vesterålen! Legg bort saken, alle partier! Vi er så mange som er i mot, at når vi legger oss i bøyer i Vestfjorden eller på yttersida, vil ingen andre enn fiskere komme fram! For det er de som skal være der. Det er de som har vært der, og slik skal det fortsette. Ørjan Robertsen, direktør for Lofoten og Vesterålen PETRO  (tenk at det finnes noe sånt!) skriver i et innlegg i AN 18.09.17:

"En konsekvensutredning er nødvendig for å få en helhetlig vurdering." NEI og atter NEI! Torsken og torskefisket var der først. Torsken er en fornybar ressurs, oljen ikke! De som" styrer og steller" i dette landet har ingen rett til å sette den dyrebare matressursen i fare for framtida. Så legg bort saken, legg ned Lofoten og Vesterålen PETRO, og si for Guds skyld opp Ørjan Robertsen!

Han og hans selskap er ikke liv laga! Jeg oppfordrer alle som vil bevare disse områdene til å ytre seg gjennom alle media. Vi skal aldri la de som mener det motsatte få fred! Det finnes ikke noe "klart flertall på Stortinget for konsekvensutredning", slik Robertsen mener.

Det er i beste fall ønsketenkning.