– Forslaget til ”Fremtidig ferje - og hurtigbåttilbud i Nordland” bidrar til politikerforakt.

Meninger

Forslaget inneholder urimelig forskjellsbehandling og forfordeling av rådets egne interesser på bekostning av et best mulig tilbud for fylkets befolkning.

Fylkestinget har tidligere vedtatt at steder med 5 eller flere bosatte skal ha et fylkeskommunalt tilbud.

Båtruten i Nordfold, Bærøy og Øksfjorden i Lødingen har 5 eller flere fastboende, men til tross for dette blir båtruten foreslått nedlagt. Sauren har 3 innbyggere, men blir likevel tilbudt et alternativ i fylkeskommunal regi.

Grovest er det likevel når Beiarn ruten med kun 1 fastboende blir foreslått opprettholdt. Ruten betjener i tillegg til Øyjord der den fastboende bor, også et sted som heter ”Eggesvik”, som er «hjemplassen» til råden for samferdsel Svein Eggesvik.

Det er også en urimelig forskjellsbehandling når Gjerøy og Selsøyvik i Rødøy blir foreslått nedlagt som anløps steder i NEX-ruten for å spare tid, mens Nordværnes i samme kommune blir opprettholdt.

Det er flere reisende fra Gjerøy og Selsøyvik enn fra Nordværnes, de to stedene ligger nærmest i leia og har ikke vei.

I fylkesrådets tiltredelses erklæring av 2015 ble det lagt vekt på at øyer uten fastlandsforbindelse skulle prioriteres.

Nordværnes er et anløp som innebærer ekstra tidsbruk på minst 15 minutt, de har fastlandsforbindelse og skal allikevel prioriteres foran samfunn uten fastlandsforbindelse.

Hva er årsaken til dette?

Ekspeditør og kai eier på Nordværnes er lokal Senterpartinestor med sterke meninger, har deltatt i samfunnsdebatten og drevet valgkamp for Senterpartiet i siste valgkamp.

Kanskje er det nettopp det overnevnte som medfører at man velger å ta tilbudet bort fra de som ikke har fastlandsforbindelse.

En slik sammenblanding av egeninteresse og forfordeling av partifeller kan ikke aksepteres og fylkesrådslederen bør snarest ta grep som stopper dette.

Denne type urimelig forskjellsbehandling og forfordeling kan ikke forsvares faglig, og bidrar til økt politikerforakt.