– Fylkesråden er «fanget i egen forvirring»

– Fylkesrådet har atter en gang lagt fram en sak for fylkestinget som de ikke aner konsekvensene av, mener Frps gruppeleder i Nordland.

Dagfinn Olsen er gruppleder i Nordland Frp. 

Meninger

Et gammelt ordtak sier «at på seg selv kjenner man andre», men når det gjelder undertegnede så passer nok ikke dette inn.


Leserbrev:

– Feilaktig fra Dagfinn Olsen

Fylkesråd Svein Eggesvik går i rette med Fremskrittspartiets gruppeleder, Dagfinn Olsen, i dette innlegget.

 

Det er sterkt urovekkende at ikke fylkesråden for samferdsel vet, og har lest, hva han legger frem for fylkestinget.

Det vitner om at fylkesrådet har atter en gang legger fram en sak for fylkestinget som de ikke aner konsekvensene av.

Undertegnede har lest saken særdeles godt og følgende står å lese på side 43:

Båt – og ferjerutene Brønnøysund – Sauren, Hemnesberget – Tvertforlandet, Beiarfjordruta, Nordfoldruta og ruta Øksneshavn – Holandshamn – Svolvær legges ned. Fylkeskommunen vil gå i dialog med kommunen for å bidra til at kommunen kan organisere, nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. Tilbudet vil ikke være fast, men utføres etter behov og vil bli tatt bort dersom det ikke lengre er fastboende på stedene.

På side 30 står følgende å lese og dette er det som betegner det framtidige tilbudet:

Nærmere om rutesambandene som foreslås lagt ned:

Øksfjorden, Nordfold, Hemnesberget.

Fylkeskommunen vil gå i dialog med kommunen for å bidra til at kommunen kan organisere, nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. Tilbudet vil ikke være fast, men utføres etter behov og vil bli tatt bort dersom det ikke er fastboende på stedene.

Beiarfjorden

Rutesambandet ivaretar skyssbehov for de vegløse bygdene Eggesvik og Øynes. Stedene har 1 fastboende og ingen næringsaktivitet. Det er en del fritidsboliger i Beiarfjorden. Tilbudet foreslås lagt ned når det ikke lengre er fastboende på ruta, og da uten ytterligere tiltak. 

Gammelt fartøy innebærer at framtidig kostnad ved videreføring av ruta kan bli høyere

Dette kan vanskelig ikke forstås på annet måte en følgende:

Beiarnfjordruta blir å gå så lenge det er fastboende på ruta, med andre ord dette har et evigvarende perspektiv.

Båtrutene i Nordfold, Hemnesberget, Øksfjorden også videre legges ned av fylkeskommunen og kommer ikke til å fortsette i fremtiden dersom ikke kommunen tar over ansvaret.

Jeg synes jo at Samferdselsråden burde ha tatt seg tid i sitt tilsvar til å forklare omverden hvorfor han har fredet Nordværnes som anløpssted på NeX-en, men det kan vel kanskje være fordi det er vanskelig å finne fornuftige argumenter.