Aslo O. Olaisen:

– Gradvis avvikling av olje-utvinningen må starte nå

Asle O. Olaisen mener Norge må starte avvikling av oljeutvinning.–
Meninger

Jeg ser det sånn at Norge ikke har noe å frykte ved å melde seg ut av Nato dette begrunner jeg med at Alliansen har i flere år bygget ned sin Demokratiske troverdighet og omfanget av dette gjør det nødvendig for Norge å vurdere hvorvidt en fortsatt skal være medlem av alliansen.

Jeg tror jeg at Norge ikke hadde åpnet for økende Oljeutvinning om Amerika(USA) hadde skrevet under på miljøavtalen i Paris og jeg tror det Norske folk er frustrert over den slaviske politiske avhengeligheten som vår utenriksminister legger illustrerer.

Når det så gjelder Olje området Lofoten Vesterålen og Senja så må ikke utvinning i dette området kunne være gjenstand for  kompromisser under Økonomiske parti forhandlinger.Det Norske folk har sakt ”Ja” i Paris til å bidra med å få slukket forurensnings bålet og da kan en ikke samtidig helle bensin på ”Bålet”.

Det kan være mulig å berge Oljefondet visst en avvikler næringen gradvis fra nå av men det kan bli verre om en venter til en tvangsavvikling må realiseres.