– Hvilken beredskap?

Kampflyene F 35 er forsinket fra Amerika til Ørland på grunn av manglende tankfly. Ikke overraskende. Hvor mange tror meg når jeg sier at vi har 3-4 tilgjengelige i Europa?
Meninger

F 35 bruker 4000 liter bensin Ørland-Bodø. Da er det enda veldig lang vei til f eks Melkøya ved Hammerfest, der F 35 trenges til kamp. Bodø og Andøya flystasjonen er vedtatt lagt ned. Meteorologiske forhold gjør Evenes ofte ubrukelig. Tankflykapasiteten er miserabel, og lite å stole på.

Hvor mange minutter luftkamp kan F 35 utføre før nordpå før den må returnere til Ørland?

Hvor lang tid må det gå før politikerne må forstå at Andøya flystasjon fortsatt må oppfattes som et hangarskip? Og må være med i nordområdeberedskapen. Hvis ikke amerikanerne/NATO allerede har gitt norske myndigheter slike føringer?

Vi har nok ikke hørt alt ennå.