– Avgjørende i et demokrati at vi har tillit til sentrale politikere

– Når man er medlem av et parti eller har tillit til et parti over mange år i valg, og ser i praktisk politikk at valgene man gjorde var riktige, da bør man fortsatt stemme på det samme partiet selv om et vedtak får store konsekvenser på ens arbeidsplass, skriver Jan Ingvald Markussen fra Andøy i et innlegg på VOL.

Jan Markussen.  Foto: Dag Erlandsen, Sortlandsavisa

Meninger

Velgerne valgte kontinuitet og sikkerhet foran en usikker fremtid på tross av opposisjonens iherdige bruk av politireform, kommunesammenslåing og regjeringens uheldige håndtering av forsvaret som påvirket valgresultatet. Det var imidlertid ikke nok til regjeringsskifte.

Politisk retorikk og opptreden i media har over tid skapt mer frustrasjon, usikkerhet og politikerforakt. Dette skjer når partier med særinteresser tar saken ut av sin sammenheng og argumenterer uten en helhetlig politikk for fremtiden. Hva er mer patetisk enn at noen går imot egen forståelse for kommunesammenslåing for å skape større kraftsentra for industriell utvikling. Deretter forandrer de mening til valget når de tror de kan oppnå regjeringsmakt. Slike politikere setter egen makt foran landets interesser og bør finne noe annet å bruke sin energi på istedenfor å spille på folks iboende frykt mot forandring som rammer deres sosiale velferd.

Vi lever i en tid der forskning gir en kontinuerlig kunnskapsutvikling som krever hurtig omstillingsevne og som må implanteres i politisk handlekraft. Har vi slike partier som evner å henge med i utviklingen? Ja, vi har Arbeiderpartiet og Høyre som er statsledende partier over tid, med evner til å være fremtidsrettet i sin politikk. Imidlertid virker det som Arbeiderpartiet har mistet mye av sin evne og er vinglete. Derimot er Høyre stødig og fremtidsrettet i sin politikk noe som klart kom til uttrykk når velgerne valgte Erna som sin favoritt i en velgerundersøkelse.

Vi har et godt demokrati som ikke må stivne i sin utvikling, men tilpasses den verden vi lever i for å gjøre de riktige valgene. Det påhviler derfor våre politikere et stort ansvar å sette landets interesser foran egne ambisjoner slik at man oppnår mindre usikre velgere og dermed bedre stabilitet.     

Når man er medlem av et parti eller har tillit til et parti over mange år i valg og ser i praktisk politikk at valgene man gjorde var riktige, da bør man fortsatt stemme på det samme partiet selv om et vedtak får store konsekvenser på ens arbeidsplass. Dette fordi man må forutsette at de som står bak vedtaket har gjort det i landets interesse, noe som alltid vil bli avdekket over tid.

Det er frustrerende å se hvordan enkelte partier bruker slike vedtak til å spre misnøye og gi velgerne håp om et annet utfall, uten tilstrekkelig grunnlag for å vurdere vedtaket som bare noen utvalgte fikk innsyn i.

Det er avgjørende i et demokrati at vi har tillit til sentrale politikere og at en regjering ikke fortar valg som går mot folket og landes interesser. Denne tilliten svekkes når man opplever et sant virvar av meninger fra politikere og ansatte i stat og kommune som skaper mer usikkerhet.

Tidligere Høyre politiker Kristin Clement i Civita sier i Aftenposten at det skurrer i hennes ører når våre tidligere fremste embedsmenn i forsvaret bruker sin kunnskap til å delta i debatten om Langtidsplanen for forsvaret. Deres lojalitet burde være udiskutabel og dermed unngå å skape tvil om vedtaket som er gjort. Det er nå engang slik at selv ikke engang pensjonerte generaler har fullt innsyn i beslutningsgrunnlaget til en regjering og slik må det være.  

Jan Ingvald Markussen, Andøy