Venstre med alternativt forslag til statsbudsjett for 2018:

– Prioriterer rent hav, fiskeri og havbruk

Bedre betingelser for gründere, flere IT-timer i skolen, klimaløft og krafttak for bedre integrering er noen av punktene i Venstres alternative statsbudsjett.
Meninger

Venstres leder Trine Skei Grande og partiets finanspolitiske talsperson Terje Breivik la mandag fram Venstres forslag til statsbudsjett for 2018.

– Vi legger ikke fram noe ultimatum, og har heller ikke fått noe ultimatum, så vi har håp om gode forhandlinger med regjeringen, sa Skei Grande etter at det alternative budsjettet var lagt fram.

Vil avskaffe kontantstøtten

Venstre vil blant annet avskaffe kontantstøtten, gi skattelettelser som først og fremst kommer de som tjener mellom 250.000 og 400.00 kroner til gode, innføre én times dataundervisning allerede fra 1. klasse og ta et krafttak for bedre integrering for flyktninger og innvandrere i Norge.

Partiets tradisjonelle kampsaker som miljø og bedre betingelser for gründere får også sitt, samt at partiet ønsker en storstilt digitalisering av det offentlige Norge og at også 1. til 3. klasse skal få dataundervisning.

– Det er viktig at også jenter lærer seg å kode, sa Trine Skei Grande. Hun mener at det er viktig at IKT-kunnskapene kommer inn allerede i første klasse.

Reduserer oljepengebruk

Forslaget innebærer flere innsparingstiltak og omprioriteringer. Blant annet tar partiet 1,3 milliarder kroner fra å kutte veiutbygginger og bompengereduksjon for å styrke kollektivtransport, jernbane samt sykkel- og gangveier.

Partiet vil også fjerne forslaget om en egen Tesla-avgift. De vil istedenfor styrke utbyggingen av ladestasjoner. Samtidig økes dieselavgiften med 60 øre.

Totalt foreslår partiet å omprioritere rundt 28,5 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Omtrent 12 milliarder av disse midlene er innenfor skatter og avgifter.

Venstre reduserer i sitt budsjettforslag også oljepengebruken med rundt 530 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Satser på hav

I Nordland Venstre trekkes partiets satsning på hav, og fiskeri- og sjømatnæringa frem.

– I Venstres budsjett er det lagt opp til en rekke gode grep. Ikke minst er vi fornøyd med at satsinga på Rent hav og tiltak mot marin forsøpling styrkes videre. Det har vært en viktig kampsak for Venstre og med den nye satsinga er vi nå oppe i 100 millioner i styrka innsats for 2018 i forhold til regjeringas opplegg, sier Venstres Ida Gudding Johnsen i Nordland Venstre i en pressemelding.


Her er Venstres satsinger på Rent hav, fiskeri og havbruk:
  • Tiltak mot marin forsøpling: 80 mill kr
  • Kunnskapsløft for havet, bestandsforskning:  25 mill kr
  • Marint innovasjonsprogram: 30 mill kr
  • 30 studieplasser havteknologi ved Høgskolesenteret i Kristiansund
  • Økt lusekontroll, 20 mill kr fordelt på Fiskeridirektoratet og Mattilsynet
  • Tilskudd til velferdsstasjoner: 2,2 mill kr
  • Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere: 2,1 mill kr
  • Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene (inkludert føringstilskudd): 16,9 mill kr
  • Sett Sjøbein: 2,5 mill kr
  • Kartlegging sjøbunn Sklinna/Namdalskysten: 4 mill kr
 

Hun poengterer at god kunnskap om havet er en forutsetning for framtidens næringsliv i Norge.

– Det er også bra at bestandsforskningen styrkes med 25 mill kroner i et kunnskapsløft for havet, sier hun.

Mikalsen er fornøyd

Arne Ivar Mikalsen fra Hadsel er medlem i Venstre fiskeripolitiske utvalg. Også Mikalsen er fornøyd med Venstres alternative budsjett.

– Vi har fått gjennomslag for at lusekontroll i oppdrettsnæringa skal styrkes med 20 millioner kroner, og at vi styrker de næringstiltakene i fiskeriene og sjømatnæringa som regjeringen ville redusere fra 2018, sier Mikalsen.

I tillegg til satsing på rent hav og styrking av næringa, vil Venstre heve fiskerfradraget til 300 000, med sats 41%. - Det er i dag på 150 000, med sats 30%.