– Brygger og brustein

– Det er ikke riktig at GAE i mars 2017 endra kjøpekontrakten slik at de beholdt arealene bryggene sto på, skriver Oddmund Enoksen i dette debattinnlegget.
Meninger

I et innlegg på VOL den 7. november redegjør Kulturfabrikken Eiendom AS (KE) ved Ingebjørg G. Pedersen redegjør KE for sitt syn i den såkalte brusteinsaka. Redegjørelsen inneholder så vidt mange feil at jeg som advokat for Georg A. Ellingsen AS (GAE) finner det nødvendig å påpeike følgende:

  1. Det er ikke riktig at KE først tok kontakt med GAE om kjøp av arealer ved bryggene etter at Blåbyen Invest AS gikk konkurs i desember 2014. Slik kontakt ble tatt allerede våren/sommeren 2014 – et halvt år før konkursen.
  2. Det er ikke riktig at bryggene i 2014 bare hadde midlertidig godkjent plassering. Begge bryggene sto der med lovlig plassering. At det med tanke på bygging av nytt hotell i området var vedtatt en ny reguleringsplan hvor det lå inne flytting av bryggene, innebar ikke at bryggene hadde mista sin rett til å stå der de sto. En reguleringsplan får på vanlig måte kun virkning for nye tiltak. Planen får ingen innvirkning på eksisterende bygninger innenfor planområdet.
  3. Det er ikke riktig at GAE i mars 2017 endra kjøpekontrakten slik at de beholdt arealene bryggene sto på «pluss noe rundt.» Det var 25. august 2014 at GAE oversendte forslag til KE som innebar at GAE beholdt et mindre areal rundt bryggene. I desember samme år fremma KE forslag om å erverve også dette arealet rundt bryggene. Dette ble akseptert av GAE og for øvrig bekrefta i mail av 2. januar 2015.

GAE har etter dette tidspunkt aldri foreslått å beholde arealet rundt bryggene. Det GAE har foreslått, er at man går bort fra KEs kostbare og byråkratiske forslag om også å erverve arealet under bryggene for så å feste det samme arealet tilbake til GAE. Med GAEs løsning ville kommunen få redusert kjøpesum og man ville slippe å opprette og tinglyse festekontrakter og ikke minst slippe å administrere festekontrakter med småpenger i festeavgifter langt inn i evigheten. For bryggene skulle jo bli stående. 


  1. I pressemeldinga skrives det at KEs rolle i saka var over i juli 2017 da kommunen svarer at «de ikke godtar de nye betingelsene.» Men allerede 11 måneders tidligere hadde KE gitt beskjed til GAE om at det var kommunen som var part i saka og håndterte den. At KE i ytterligere ett år skulle hatt en «rolle» i saka, har ikke GAE hørt et pip om.

Det var først etter en rekke purringer fra GAE at kommunen til slutt ga lyd fra seg. Og det skjedde i mai 2017, ikke i juli som KE hevder.

Det er heller ikke riktig at det var «nye betingelser» fra GAE som kommunen ikke ville godta. Kommunens begrunnelse for ikke å ville gjennomføre avtalen, var at man «ikke lenger har interesse av å erverve areal».

Den bortfalte «interesse» berodde ifølge kommunen på «at forholdene i området (var) vesentlig endret.» Det som kommunen påsto hadde endra seg, var at beliggenheten for Kvit- og Rødbrygga angivelig var endra fra midlertidig til permanent status.

På dette tidspunkt hadde det det gått henimot fire år siden det var avklart at det ikke ville bli noe av de opprinnelige planene om flytting av bryggene. Dette var klart da hotellprosjekt uten badeland ble utarbeida. Og det ble om mulig enda klarere da det på våren i 2014 ble avklart at det ikke ville bli bygd noe hotell.

At kommunen og KE trengte mange år på å «oppdage» det samme, står ikke til troende.