Vesterålskommuner kan få 69,4 millioner fra havbruksnæringen

Med henvisning til det nye havbruksfondet viser stortingsrepresentant, Kjell –Børge Freiberg, (Frp) til hva kommunene i Vesterålen kan få av penger om oppdretterne kjøper den veksten regjeringen legger opp til i tiden fremover.

VEKST: Kjell-Børge Freiberg peker på at vekst kan gi solide inntekter til vesterålskommunene. 

Meninger

Dette trolig allerede til neste år, forutsatt at alle konsesjonene blir solgt. Men noe annet er tilnærmet utenkelig for ei næring som har vært "sultefôret" på vekstmuligheter de siste fem årene.


VesterålenMill.kroner
Hadsel

20,8

Øksnes

17,1

Sortland

12,7

Lødingen

10,5

8,3

Sum

69,4


Dette er inntekter som kommunene kan bruke til det en måtte ønske og bortimot 70 millioner kroner kommer til å merkes godt for mange, uttaler Freiberg.

Ordningen med Havbruksfondet var at kommunene som har oppdrettsaktivitet skulle få noe igjen av dette. Når vi ser at dette kan bety nesten 70 millioner for Vesterålen, 350 millioner for hele Nordland, og bortimot 59 millioner for Nordland Fylkeskommune, må en kunne si at en får godt betalt for å stille areal til disposisjon, mener Freiberg.

Omlag 1 milliard kroner har Regjeringen beregnet at det nye havbruksfondet kan skaffe av offentlige inntekter gjennom salg av vekst på eksisterende oppdrettskonsesjoner. Inntektene fra salget skal - uavhengig av hvor i landet de blir solgt - fordeles til det offentlige Norge. Staten tar 20 prosent. Fylkeskommunene får 10 prosent. Resten skal alle landets oppdrettskommuner få. Fordelingsnøkkelen er kommunens andel av landets oppdrettsproduksjon.

Ser vi på den aktiviteten Havbruksnæringen genererer i Vesterålen gjennom direkte og indirekte arbeidsplasser er dette enormt. Jeg tørr ikke å tenke tanken på hvor Vesterålen hadde vært om det ikke hadde vært for havbruksnæringen. Gjennom havbruksfondet vil næringen ytterligere bidra til å bygge Nordlandssamfunnet.

Det har i den senere tid vært en debatt der noen har ropt høyt at næringen må pålegges en særegen eksportavgift. En ekstraskatt for retten til å bruke sjøvannet, og at næringen faktisk genererer lokale helårige lønnsomme arbeidsplasser. Jeg tenker at når en ser hvordan Havbruksfondet kan slå ut for oppdrettskommunene håper jeg at dette kan gi en viss tilfredstillelse for de mest skattekåte ordførerne. Næringen trenger ikke nye særegen skatt, og næringen bidrar så det holder til felleskapet gjennom det ordinære skattesystemet og ikke minst Havbruksfondet, avslutter Freiberg.