Toine C. Sannes og Rasmus Hanson i MDG:

– Gi kystnaturen et pusterom!

Meninger

I slutten av oktober kom nyheten om at fiskeriminister Per Sandberg ønsker en ny økning i produksjonen av oppdrettslaks. Den gigantiske mengden fisk i lakseindustriens åpne mærer er et paradis for lakselus. Det legger konstant press på vill laks og ørret mens oppdrettsindustriens selv må pøse på med stadig mer desperate tiltak mot lusa. Presset på kystnaturen øker for hvert år. Hver nye tillatelse til enda mer produksjon gir mer møkk, mer gift, flere lus og større plager for villaksen. I tillegg svekkes de ville laksebestandene av genetisk forurensing fra rømt laks.


Per Sandberg fortjener ros på ett punkt; Prinsippet bak regjeringens «trafikklyssystem» for regulering av oppdrettsnæringen er riktig. Ideen bak systemet er at miljøtilstanden langs kysten skal avgjøre om produksjonen av laks bør økes eller senkes. Dessverre har statsråden laget et system der terskelen for både grønt og gult lys er alt for lav. At regjeringen nå gir grønt lys for økt produksjon i hele Nord Norge er et tydelig bevis på dette. Med Sandbergs forslag tillates det nå at lakselus fra alle oppdrettsmerdene langs kysten tar livet av inntil 30 % av alle ville lakseunger når de svømmer fra ferskvann til saltvann, uten at det får konsekvenser for oppdrettsindustrien.


Løsninger bør være åpenbar; Sandberg må lukke mærene og gjøre oppdrettsindustrien utslippsfri. Ved å holde problemene innenfor merdene kan vi gi kystnaturen et pusterom.


Rasmus Hansson, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne

Toine C. Sannes Miljøpartiet De Grønne i Nordland