Oppsummerer to år som ordfører – stiller seg undrende til Sortland Høyres fokus:

– Vi politikere kan få til veldig mye om vi jobber sammen

Tove Mette Bjørkmo (Ap) oppsummerer sine to år som ordfører i Sortland. – Mye positivt har skjedd i Sortland disse to årene. Vi har et rikt kulturliv og et meget aktivt næringsliv. Det er en glede å være ordfører i en slik kommune, skriver hun i et innlegg på VOL – og stiller seg undrende til den siste tids utspill fra Høyre.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo har argumentert for en pakkeløsning. – Uten brukerfinansiering blir vi forbigått, og må stå i den lange køen og vente på offentlige midler, sier hun.   Foto: Arkivfoto

Meninger

Sortland kommune har nylig vært vertskap for en nasjonal barne- og ungdomskonferanse med 400 deltakere. Våre flotte ungdommer fra Sortland hadde stort ansvar for arrangementet, alt fra å ta i mot konferansedeltakerne, være møteledere, lede parallellseminar om viktige temaer om ungdom og rus til underholdning med sang og dans. Dette kommer ikke av seg selv, men det skjer fordi vi har mange flotte ansatte som gjør en kjempegod innsats for barn- og unge i Sortland, fordi vi satser på framtida og ikke minst fordi vi har mange flotte ungdommer i vår kommune.

Kulturfabrikken har blitt et viktig møtested for hele Vesterålen. Her møtes unge og gamle, og mange av tilbudene er lavterskel og gratis. Den viktige målsettingen er at ALLE SKAL MED. Dagskift hver fredag er et svært populært tiltak og det bys på variert underholdning og aktiviteter som treffer sitt publikum på en god måte. 

I tillegg er det mange aktiviteter for barn og unge hver eneste dag. Enten det er dans og drama, gå på biblioteket eller musikkskolen. Frivilligsentralen har et stort engasjement og er blitt et viktig møtested for mange, og en særlig takk for den innsatsen som gjøres for våre nye landsmenn.

Vi har en god eldreomsorg i Sortland, og det tør jeg si selv om jeg vet at vi må bygge ut for å møte økt behov. Jeg vet at noen venter på plass, og at noen ikke mener de får det de har behov for. Dette lover jeg å jobbe videre med, og det skal være høyt fokus på å gi best mulig omsorg innenfor de rammer vi disponerer.

Jeg er stolt av at alle barnehagene i Sortland er godkjente som helsefremmede barnehager. Det har stor betydning for ungene våre og deres framtid. Strand skole ble den første helsefremmede skolen i Sortland, og ble den er den første skolen nord om Saltfjellet som har fått den utmerkelsen. Resten av skolene står for tur og takk til alle i skole og barnehage som gjør dette mulig og som har fokus på dette i hverdagen.

Jeg er heldig som får være ordfører i Sortland der jeg i hverdagen opplever mange saker om utbygging og utvikling av handel og industri. Det er mange henvendelser om etablering i Sortland, og det jobbes for fullt med å kunne legge godt til rette for disse.

Det betyr stor aktivitet og gir både oss som politikere og administrasjon utfordringer. Men misforstå ikke, det er et luksusproblem at vi har så stor aktivitet og mange kommuner misunner oss det. Det er utrulig spennende å arbeide med alle de som skaper vekst og utvikling i Sortland.  Det er viktig med samarbeid for å finne de gode løsningene. Det vil av og til være hinder, men sammen kan vi finne løsninger slik at vi kommer i mål med det som er planlagt.

Jeg er stolt av å være ordfører i en kommune der blant annet sjømat er ei viktig næring også i Sortland, og som utgjør et flott supplement til handelsbyen Sortland. Med ei slik satsing kan vi greie å tiltrekke oss gode kompetansebedrifter, som igjen tiltrekker seg i de kloke hodene. Denne utviklingen er positiv og gir mange bedrifter i regionen viktige oppdrag. Det har store positive ringvirkninger for hele Vesterålen.

Men dette går ikke av seg selv, og jeg vil rette en stor takk til alle de som samarbeider med oss for at vi skal finne de gode løsningene sammen. Det har vært utallige møter med utbyggere, med Statens vegvesen og med fylkespolitikere. Det er nødvendig når store utbyggere berører flere nivåer med sine planer. Jeg skal gjøre mitt for at vi skal lykkes med det. Jeg skal være døråpner både til de myndighetsområdene som vi må samarbeide med, og inn til de politiske overordna nivåene. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått tilskudd fra fylkeskommunen til utarbeidelse av trafikk- og handelsanalyse, at vi får støtte til by- og regionsenterutvikling. Dette vil styrke Sortland og Vesterålen på en fantastisk god måte. Samarbeid vil gi oss styrke, og samarbeid vil gi gode resultater.

Derfor er jeg er svært undrende til at Sortland Høyre velger å ha et stort fokus på negativ omdømme for Sortland. Jeg har ikke registrert noen andre som beskriver Sortland på den måten – tvert i mot. Jeg møter hver eneste dag en positivitet og en vilje til videre utvikling. Mulighetene er store innenfor flere områder. Det bygges og planlegges innenfor industri og sjømat, det bygges og planlegges leiligheter, det er nylig utbygd et hotell og det planlegges flere hoteller, det er stor etterspørsel etter næringsarealer, det er bygd og det bygges nye butikker, og det bygges tre nye fjøser i Sortland. Dette er enorme store satsinger til store verdier. Det er jeg utrulig stolt av.

Dersom vi politikere i fellesskap arbeider for at den positive utviklingen skal fortsette så kan vi få til veldig mye – sammen.

Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland