– Stans asylreturene til Afghanistan

– Det har vært mottak blant annet i Svolvær, i Bodø, i Sørfold og i Mo i Rana, skriver Ketil Kjenseth, Anja Johansen, Ida G. Johnsen og Vilde Sofie Nohr i dette debattinnlegget.
Meninger

Det rapporteres om en stadig farligere sikkerhetssituasjon i Afghanistan. Denne høsten skal flere 18-åringer, som fikk midlertidig opphold da de kom til Norge som barn, returneres tilbake til landet. Helt alene, ofte til andre områder av landet enn de kommer fra.

Dette mener vi i Venstre er uholdbar behandling av sårbare ungdommer. Vi er glad for at Stortinget til uka skal hastebehandle spørsmålet om midlertid stans i returer til Afghanistan. Men vi er skuffet over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nok en gang viser vilje til å gi flertall til en hard asylpolitikk. Vi håper de på tirsdag vil gi sin støtte til Venstres forslag.

 Venstre legger frem følgende forslag i Stortinget:

  • Iverksette umiddelbar stans i tvangsretur til Afghanistan av asylsøkere som var enslige mindreårige da de kom til landet, frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak.
  • Gjeninnføre krav om at det må være «rimelig» å henvise en asylsøker til internflukt i trygge deler av hjemlandet.
  • Etablere felles nordisk landinfo.
  • Avvikle ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
  • Intensivere arbeidet med oppsporing av familier og styrke arbeidet med frivillig tilbakevending til hjemlandet.
  • Tirsdag går debatten i Stortinget. Jeg håper Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil snu, og støtte Venstres forslag for å ivareta barn som trenger beskyttelse, ikke utsendelse.

I flere byer og tettsteder i Nordland er vi blitt kjent med disse ungdommene. Det har vært mottak blant annet i Svolvær, i Bodø, i Sørfold og i Mo i Rana. Det er ungdommer med håp og drømmer, akkurat som norske ungdommer. Dessverre vet vi at mange enslige mindreårige asylsøkere rømmer fra asylmottakene i frykt for å bli sendt tilbake til hjemlandet sitt. Fra september i fjor til september i år, rømte 467 barn fra norske mottak, 223 av disse er fra Afghanistan. Asylmottakene, UDI og vergene for asylsøkerne har varslet at de frykter for de som rømmer. Mange rømmer til andre land i Europa, og vi har lest historier om ungdommer som bor under broer i Paris, og om ungdommer som blir grovt utnyttet og utsatt for menneskehandel. Vi har et ansvar for å ta vare på disse spesielt sårbare asylsøkerne.

Nordland har en representant i kommunalkomiteen, Wilfred Nordlund fra Senterpartiet. Kjenner du til oktoberbarna, de 130 afghanske 17-åringene som fyller 18 år mellom september og desember i år, og som UDI nå vil sende ut, Wilfred Nordlund? Vi appellerer til deg og dine partifeller i SP og til Arbeiderpartiet om å stemme for Venstres forslag på tirsdag. Arbeiderpartiet har vist tendenser til å snu, og vi ber dere være så snille, gjør det så fort som mulig! Eller vil dere i ytterste konsekvens stå bak et vedtak om å sende ungdom til krig, til fare for å bli drept, torturert eller tatt av Taliban?

Det haster med å bestemme seg for å gjøre det riktige for det sitter noen om bord i et fly.