- Vil ha et løft for kysten med flere arbeidsplasser og bevilger 210 millioner mer til kystformål enn regjeringen

– Felles for alle næringene med tilknytning til havet er at mange av de er verdensledende bedrifter, skriver Ingalill Olsen og Sverre Myrli i dette debattinnlegget.
Meninger

-Arbeiderpartiet vil bidra til at skapes flere arbeidsplasser langs kysten. For å øke aktiviteten i maritim næring dobler vi støtten til kommunale fiskerihavner, sier Ingalill Olsen.

-Det er derfor uheldig at regjeringen heller ikke i 2018 prioriterer fiskerihavner og kystinfrastruktur, og reelt kutter i Kystverkets budsjett. Regjeringen svekker dermed kommunenes muligheter for å ruste opp og øke kapasiteten i maritim næring. Felles for alle næringene med tilknytning til havet er at mange av de er verdensledende bedrifter, at de skaper store verdier, og at de har stor betydning for bosetting og sysselsetting over hele landet, sier Olsen.

Tryggere og bedre havner og farleder.

I NTP-Nasjonal Transportplan tok Arbeiderpartiet til orde for et løft for kysten. I neste års budsjett bevilger Arbeiderpartiet mer til kyst enn regjeringen. Innen fiskeri og havbruk, skipsfart og maritim næring, petroleum og fornybar energi ligger det også et stort potensiale for framtidig verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser.

Mer gods fra veg til sjø

Mer miljøvennlig transport er en hovedprioritet for Arbeiderpartiet. Ved å øke tilskuddet med 9 millioner kan vi få mer gods fra vei til sjø og flere transportører og spedisjonsfirmaer kan øke kapasiteten. Hvis mer av godset kan gå sjøveien sparer vi miljøet for utslipp og vi får færre trailere på vegen, sier Myrli.

Vil styrke søk og redning gir 10 mill til ny redningsskøyte i nord

-Redningsselskapet gjør et svært viktig arbeid langs kysten, og bidrar hvert år til å redde titalls liv. Vi er derfor overrasket over at regjeringen foreslår kutt i bevilgningene til redningsselskapet. Arbeiderpartiet vil styrke Redningsselskapets arbeid med redning og søk i nord og bevilger 10 mill til ny redningsskøyte i Mehamn, sier Olsen og Myrli.