Sortland Rødt:

– Akutt behov for flere sykehjemsplasser

Det mangler sykehjemsplasser i Sortland og særlig plasser tilrettelagt for demente. Det er en uakseptabel situasjon for pasienter, for pårørende og familie, for ansatte og for kommunens økonomi.

Christoffer Ellingsen, Fatima Zozan Kaya og Johnny Torgersen i Sortland Rødt.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Meninger

Slik planene er nå, vil det ikke bli tilgjengelig flere permanente plasser før tidligst om fire år. Bare i 2017 ser det ut til at kommunen må ut med 1 million til sykehuset for overliggende pasienter som ikke kan hentes til kommunen. Samhandlingsreformen bidro til et økt ansvar for kommunene for pasienter med mer alvorlig helseproblemer uten at det fulgte nok økonomiske tilbakeføringer med fra ulike regjeringer.

Plassene for demente som ble lagt ned av flertallet (H og Frp) i 2015 er nå erstatta med midlertidige plasser. Likevel er situasjonen mer kritisk enn noen gang.

 

Rødt hevda i formannskapet at situasjonen i dag og med utsiktene de nærmeste årene med økende behov for sykehjemsplasser, krever tiltak lenge før flere, permanente plasser i et nytt sykehjem er ferdig i beste fall om 4 år. Til neste formannskapsmøte 30. november har Rødt derfor bedt om en vurdering av hva som må til for en enkel oppussing av lokalene til de nedlagte plassene på Håløygtunet og hvilke personalmessig økning som trengs.

Begge deler krever opplagt økonomi som ikke ligger i budsjett. Dette må vi få avklart og finnes løsninger på.

Så er eventuelt åpning av den nedlagte fløya på Håløytunet ikke nok fram til de nytt sykehjem er på plass. Derfor må politikerne i løpet av 1.kvartal neste år, få nok bakgrunnsopplysninger til å gjøre enda flere grep. Det må dreie seg om lokaler, kvalifisert personale og økonomi. Alternative, midlertidige løsninger er oftest ikke de beste for pasienter og pårørende, men vi må ikke la den nest beste løsningen bli det beste tilbudets verste fiende. Her må det letes etter muligheter. Vi må ta høyde for det i det økonomiske opplegget for neste år og årene framover. Det ligger ikke i rådmannens budsjettforslag.