– Andøya i verden

– I dette perspektivet er Andøy og virksomheten ved Andøya Space Center i en særstilling, skriver Jonni Helge Solsvik i dette debattinnlegget.
Meninger

I konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2017 pekes det på hvilke sterke trender som vil påvirke og endre vår hverdag i et generasjonsperspektiv.

Globalisering - Urbanisering og Digitalisering er de samfunnskreftene som både vil være sterke drivere i samfunnsutviklingen og som skaper nye og spennende muligheter.

I dette perspektivet er Andøy og virksomheten ved Andøya Space Center i en særstilling hva angår å tilby verdens mange aktører en unik infrastruktur for å bidra til den teknologiske utviklingen vi vet vil komme.

Andøya Space Center har i over 50 år levert avanserte romtjenester til kunder fra hele verden. I tillegg til over 1000 rakettoppskytinger siden starten i 1962 er det gjennomført et stort antall slipp av vitenskapelige ballonger. Hele virksomheten dreier seg om å tilby forskningsmiljø fra hele verden en unik mulighet til å drive sivil forskning innen romteknologi og romfysikk.

Som et resultat av ekspansjonen innen romrelatert virksomhet har også Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM), som også er en del av Andøya Space Center ”familien”, hatt en formidabel vekst.

Andøya Test Center (ATC) er den delen av virksomheten ved Andøy Space Center som tilbyr utprøving av våpensystemer m.m  for vårt eget forsvar og våre allierte.

Samlet sett samarbeider virksomhetene ved Andøya Space Center med verdens mest sentrale romfartsaktører, universiteter, forskningsorganisasjoner, forsvarsindustri  og en rekke allierte lands forsvar.

I forbindelse med presentasjon av strategien for en aktiv nordområdepolitikk ved universitet i Tromsø 28 oktober 2013, omtalte tidligere utenriksminister Børge Brende  forskning i nord og klyngedannelsen innen romforskning på Svalbard, i Tromsø, i Narvik og på Andøya som Norges svar på Silicon Valley.

Han påpekte også at det er regjeringens oppgave å legge til rette for å gripe de enorme mulighetene i nord.

Mulighetene innen romrelatert virksomhet generelt, og spesielt innenfor utvikling og testing av fjernstyrte luftfartøy samt  økende etterspørsel etter steder for  oppskyting av satellitter, er et konkret eksempel på et slikt stort mulighetsområde i nord.

Når Andøya Space Center eies av staten med 90 % og Kongsberggruppen med 10 %, er spørsmålet om Norge skal gripe denne muligheten i nord først og fremst en utfordring for staten d.v.s. for regjering og Storting.

Det handler om å sette statens eget selskap i stand til å ta et internasjonalt lederskap i et sterkt voksende marked.

Det er et ubestridt faktum at infrastrukturen og kompetansen ved Andøya Space Center gjør at Norge har en unik mulighet til å ta lederskap i den teknologiske utviklingen innenfor de nevnte områdene.

Jeg kan ikke se at det finnes argumenter for at Norge ikke skal gripe denne muligheten.

Når markedene peker på Norge og Andøya Space Center som det beste lokaliseringsalternativet for de fleste av disse virksomhetene, er det all grunn til å peke på at tiden nå er inne for å ta en beslutning om hva Norges rolle skal være.