– Fylkesrådets struping av Vesterålen

Da er det dags igjen, julen nærmer seg, men noe julegave fra Ap, Senterpartiet, SV og KrF skal vi se en laaaang vei etter. Her går disse partiene inn for kutt, nedskjæringer og ”«omprioritering» av midler som er sårt trengt i Vesterålen, men som nå i siste time er tatt bort for bruk på andre ting.

Kommunestyrerepesentant Jim Simonsen Jenssen i Høyre.  Foto: Gaute Bergsli

Meninger

Desember er det milliarder på milliarder som skal inn i rammer og kalkulatorer, det skal prioriteres og kuttes, men også økes der man finner det nødvendig. Det er en av oppgavene for oss som politikere, det er å prioritere og sikre god økonomisk styring.

Men! Her er det ett stort «men», for hva i alle dager er det som skjer nå som Nordland fylkeskommune har vedtatt budsjett for neste år. Jo, det er en saldering av Vesterålen og en helt, helt feil prioritering. Når man sitter på fylke, så har man et ansvar for hele fylket.

Jeg vil gå så langt å si at her tror jeg de har glemt Vesterålen.

Ikke bare situasjonen med Ryggedalstunnelen i Bø, der midler flyttes fra det å gjøre denne sikrere, til andre prosjekter i fylket.

Vi har også byggfagssituasjonen. De som har fulgt med i media de siste dagene har sett mange utspill angående budsjett. Størst av dem er kanskje nedleggelsen av byggfag på Sortland. Og jeg skal si at dette er noe som forundrer meg. Hvor er logikken?

Fylkesrådet har selv vært ute i media og etterlyst læreplasser. De har til og med brukt penger på rekruttering, som er veldig bra. I juni 2017 var fylkesrådet ute i media og sa at de ønsket å legge ned klasser som ikke har læreplasser. Ja, nåværende fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen fra Arbeiderpartiet, var til og med ute og sa «nå må bedrifter og næringsliv skjerpe seg».

Det gjøres en god jobb angående læreplasser, både fra skolene og opplæringskontoret, men man sliter med å få nok lærlingeplasser. Dette gjelder fylket generelt.

I Vesterålen, derimot, gjør man akkurat som fylkesrådet ønsker. Konkurrenter i byggenæringen i Vesterålen har gått sammen i samarbeid og serverer det som etterspørres på et sølvfat til fylkesrådet. Og når næringslivet sier at de trenger begge byggfagslinjene i Vesterålen, ja da synes jeg at vi skal lytte på dem.

Byggenæringen stiller med lærlingeplasser, skriver samarbeidsavtaler med de videregående skolene og til og med legger 300,000 kroner på bordet til en rekrutteringsprosess.

Som svar på dette, får de et slag i ansiktet i det man velger å legge ned byggfaglinja på Sortland.

Byggenæringer, og Norge som nasjon, står overfor et generasjonsskifte. Fortsetter vi i det tempoet som er nå, kommer Norge til å mangle 30 000 fagarbeidere i 2040. Det er ikke bare Norge som er tjent med gode fagarbeidere. Også lokalt i Vesterålen er vi tjent med at lokale entreprenører og skolene samarbeider med å få ett tettest mulig utdanningsløp der man er mye ute og ser hvordan ting er, i tråd med det man også skal lære på skolen.

Det blir på dette grunnlag helt feil å legge ned byggfag ved Sortland videregående skole.