– Hvem har skylda for at Sortland har for lite penger?

Er det Høyre og Frp som regjeringsparti som har skylda for at Sortland kommune har for lite penger?  Vårt svar er ja.
Meninger

Det betyr at de i Sortland som har stemt for fortsatt mørkeblå regjering, har et entydig ansvar for situasjonen. Når for eksempel Beate Bø Nilsen, en av Høyres topper i Sortland, i en rekke sammenhenger har markert at Sortland kommune må redusere driftsnivået, så vet også hun at rammene for kommunen er lagt av sine partifeller i regjeringa. Altså en mørkeblå, bestemt politikk.

Det blir interessant å se hvordan Høyre og Frp vil overføre blant annet skatteletten og redusert mulighet til offentlig velferd, videre ut til kommunens innbyggere. To dager før vedtak av budsjett, er det ikke kjent hvilke forslag verken Høyre eller Frp har for den kommunale driften i 2018! Et ønske om å oppnå samarbeid og støtte til egne forslag kan ikke være særlig sterk. Det kan neppe kalles enn handlekraftig og konstruktiv opposisjon. 

Regjeringa har i sin tid, med flertall på Stortinget, valgt en politikk med skattelette til bedriftseiere og rikfolk. Samtidig har de vedtatt en rekke tiltak som strammer økonomien til arbeidsfolk og mennesker med behov for støtte i vanskelige livssituasjoner. Det har ikke overraskende ført til en kontinuerlig økende forskjellsutvikling mellom folk og klasser i landet. Dette er en valgt og offensiv, destruktiv politikk som regjeringa må stå ansvarlig for. Den samme politikken gjenspeiler seg generelt i offentlig sektor og i Sortland kommune. Det blir kort og godt mindre å bruke på velferdsordninger og andre oppgaver som er lagt til kommunen, mens omfordeling til de rikeste fortsatt går sin gang.

Rådmannen i Sortland har lagt fram en økonomiplan for fire år som i all hovedsak opprettholder dagens tjenestenivå, noe stillingsreduksjon i skolen som overføres til helse/pleie, ingen styrking av kapasiteten i teknisk, ingen investering i helsehus, ikke ny idretts- og svømmehall, ingen nye eller vedlikehold av skoler, ikke oppgradering av kommunale veier osv. Med dette opplegget vil kommunen likevel ha brukt opp alle oppsparte fond når disse fire årene er omme. Kommunen vil eksempelvis ikke ha noe å dekke økende rente på kommunens over én milliard i lån.

Ved å bestemme noen endringer i reglene for hva som skal avgjøre hvor mye kommunene skal få overført fra staten og regjeringa, mister Sortland flere millioner i årene framover. Rådmannen har beregna at gjennom perioden 2018 – 2021 vil Sortland ha fått reduksjon på 13 millioner i tilbakeføringer fra regjeringa per år.

Rødt har på Stortinget foreslått en omsnuing av politikken der en tvert imot regjeringa, foreslår litt økt skatt på inntekter over 600 000 og kraftig økning for rikfolk. Sjøl Rødts tiltak i denne omgangen reverserer på langt nær skatteletten som er gitt de siste årene. Men det vil blant annet etter vårt forslag gi 12 milliarder mer til kommunene i 2018. For Sortland ville dette utgjøre over 20 millioner. Det kunne gitt er helt annet rom for å ta tak i helt nødvendige oppgaver som kommunen har.

Det vi ser av engasjement blant innbyggerne, fagforeninger og organisasjoner når de krever tiltak og løsninger fra det offentlige, er helt nødvendig og avgjørende for et demokratisk samfunnet. Men når vi ser på hvilke muligheter den mørkeblå regjeringa har gitt kommunen til å løse velferdsoppgavene, er det å håpe at de som har gitt en blå stemme ved stortingsvalget, føler seg en smule uvel for tida.

Som det meste rundt oss, er størrelsen på kommuneøkonomien menneskeskapt. Ansvaret må derfor plasseres. H og Frp har skylda.