Uttalelse fra styret i Kulturfabrikken om LVO:

– Styret oppfordrer fylket til å beholde støtten til LVO

Styret i Kulturfabrikken oppfordrer fylket til å opprettholde støtten til LVO.

Her er fra åpninga av Kulturfabrikken, sammen med LVO. Arkivfoto: Sanna Drogset Børstad  Foto: Sanna Drogset Børstad

Meninger

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF vedtok følgende uttalelse i møte 21.11.2017:

I budsjettforslaget fra Nordland fylkeskommune for 2018 og kommende periode er støtten til Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) foreslått fjernet.

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF beklager dette sterkt da det vil få store konsekvenser for musikk og kulturlivet, og særlig for unge musikere i regionene. Orkesteret har mange unge medlemmer og har derfor stor betydning for kulturskolene i Lofoten og Vesterålen og for Musikklinja på Sortland videregående skole.

Gjennom muligheten for utvikling og samspill med voksne amatører og profesjonelle utøvende musikere møter unge musikere et inspirerende og motiverende miljø som er veldig viktig for deres videre musikalske veivalg.

Lofoten og Vesterålen orkesterforening betyr også mye for andre deler av kulturlivet, og er i flere sammenhenger en bærebjelke når større verk eller samarbeidsprosjekt skal gjennomføres.

Sist, men ikke minst, bidrar orkesteret til fantastiske musikalske opplevelser til befolkningen i distriktene. Dersom støtten fra fylkeskommunen fjernes, vil dette medføre et stort tap særlig for elever, unge og voksne utøvere og institusjoner i tillegg til befolkningen i vår landsdel.

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF oppfordrer fylket til å opprettholde støtten til Lofoten og Vesterålen Orkesterforening.