Jørn Martinussen - mer interessert i naboen enn seg selv!

Kommunestyregruppa i Øksnes Sp har med et smil rundt munnen registrert den store interessen som Jørn Martinussen har for vårt budsjettforslag.

Tidligere ordfører Jørn Martinussen foran Øksnes rådhus.  Foto: Gaute Bergsli

Meninger

Kommunestyregruppa i Øksnes Sp har med et smil rundt munnen registrert den store interessen som Jørn Martinussen har for vårt budsjettforslag. Sammenligninger og vurderinger i media som i seg selv kan være mer som morsom lesing i en førjulstid enn politikk. Sånn kan det være når naboen har noe interessant!

Til opplysning for leserne så fikk jo Jørn Martinussen presentert hovedtrekkene i forslaget fra Frp og Senterpartiet i et møte søndag kveld. Samtidig presenterte Høyre og ØTL sine forslag/hovedtrekk. Mye likhet, men forskjell når det gjelder skolestrukturen. Kommunestyremøtet var på tirsdag. Det er da litt merkelig at han registrerte hovedtrekkene først etter kommunestyremøtet, men sånn kan dagene gå!

Det som tydelig har utmerket seg er forslaget til Senterpartiet. Det takker Senterpartiet selvsagt for, da vi har vært og vil være lojal ovenfor våre velgere, med hensyn til det valgprogrammet som vi har.

Til avslutning så kan vi minne Jørn Martinussen om at vi snart skal feire jul i Øksnes. Da kan vi jo ønske at han presenterer sitt program til Øksnes' befolkning, slik at vi alle har litt lesestoff mellom jul og nyttår. Programmet skal vi selvsagt respektere da Øksnes Senterparti står for sine egne verdier og ikke naboens.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år.