Debatt:

«Det er flertallet i fylkestinget som seiler sin egen sjø»

Det er utrolig at gruppelederen for Ap i Nordland unnlater å informere om han sammen med SP, Sv og Krf prioriterer å legge ned en rekke linjer i fylket for å finansiere en ny tredje videregående skole i Bodø.

Kai Henriksen, Høyre.  Foto: Pressefoto

Meninger

Det er utrolig at gruppelederen for Ap i Nordland i sitt innlegg unnlater å informere om han sammen med SP, Sv og Krf prioriterer å legge ned en rekke linjer i fylket for å finansiere en ny tredje videregående skole i Bodø. Hverken SSB sine folketallsprognoser eller fylkets enge tall viser at det skal være et behov for å bygge denne skolen i den neste tiårsperioden.

Tvert imot er det ledig kapasitet på de to skolene i Bodø.

Å skylde på regjeringen er fullstendig feil. Det er faktisk fylket selv som prioriterer hvor mye man skal bruke på videregående skoler i Nordland. At flertallet i Nordland Fylkeskommune velger å bygge ned studietilbudene er deres sak, men da må man stå for det og ikke prøve på å dytte ansvaret over på andre.  Noe annet ville være en ansvarsfraskrivelse.

At Bjørnar Skjæran ikke liker at vi i Høyre prioriterer å beholde sentrale studietilbud i hele Nordland er helt i orden. Men når han velger å kalle det for uansvarlig og «humla suse», da angriper man samtidig alle industrilederne, ordførere, næringsliv, utdanningsforbundet, elever og andre som møtte opp for å protestere på fylkets sine kutt i viktige yrkesfag. Der skiller Høyre og Arbeiderpartiet lag. «Vi kan ikke la skolene seile sin egen sjø» sier Skjæran. Her er det vel heller flertallet i Nordland Fylke som seiler sin egen sjø. Hadde de lyttet på de samme som møtte opp på fylkestinget i forkant av vedtakene hadde det vært respektabelt. Men i stedet velger man å sitte på kontorene i Prinsensgate 100 i Bodø for å fortelle hvordan tilbudene skal være, uten å lytte på næringslivets behov for rekruttering og skolenes valg av linjer rundt i Nordland.

Nordland Fylkeskommune har et driftsbudsjett på ca 5 milliarder kroner i året, der fylket selv prioriterer bruken av det staten overfører til drift av fylkets oppgaver. Det er ingenting som er endret i overføringene til videregående skoler. Og når Bjørnar Skjæran hevder at fylkeskommunens rammer er redusert, skyldes det i hovedsak at vi som fylke ikke vokser like mye som resten av landet. I tillegg har regjeringen endret finansieringen av regionale utviklingsmidler og omprioritert dette til økte rammer for blant annet fylkesveger og samferdsel, noe Høyre i fylkestinget mener er helt riktig.