Bjørnar Skjæran (Nordland Ap):

– Det kler ikke Høyre å skyve de vanskelige beslutningene over til andre

Kai Henriksens gjør i et nytt leserinnlegg nok et tappert forsøk på å tåkelegge hva Høyre faktisk står for. Strategien er velkjent - angrep er det beste forsvar.
Meninger

Han slenger ut en del påstander som i beste fall beror på misforståelser. Jeg finner det riktig å gå gjennom påstandene punktvis.

Henriksen påstår at jeg skylder på regjeringen for alt som er vanskelig i Nordland. Det er ikke riktig. I mitt innlegg skrev jeg følgende: Nordland Arbeiderparti erkjenner at vi må ta konsekvensene av det som skjer i Nordland: Vi har et arbeidsliv i endring, store kutt i fylkeskommunens økonomi, sterkt reduserte ungdomskull og et høyt frafall fra videregående skole – først og fremst på grunn av mangel på læreplasser. Og om de store kuttene skrev jeg: Bakgrunnen er at H/FrP-regjeringen bevilger mindre til fylkene, at de har endret fordelingen mellom fylkene, og at Nordlands andel av befolkningen og av 16-19-åringene går ned. Dette er fakta om hvilken utfordring vi må håndtere, og jeg er klar på at Arbeiderpartiet tar utfordringen. Du skal være rimelig hårsår for å framstille det som et forsøk på å «skylde på» regjeringen.

Henriksen påstår at flertallet i fylkestinget bygger ned studietilbudet i Nordland. Det er ikke riktig. I struktursaken legges 18 tilbud ned, mens det opprettes 7. De sju som opprettes kommer på plass for å sikre næringslivet tilgang på arbeidskraft fra sin region. Frisør i Narvik, Påbygging i Meløy, Maritime fag i Sandnessjøen, Fiske og fangst i Øksnes, Lyd og lys i Saltdal, Kjemi og prosess i Hadsel, Akvakultur i Brønnøy, og Maritim elektriker i Bodø. Av de 18 som legges ned er det 5 som ikke er i drift i år, grunnet manglende søkning. Jeg vil tro Henriksen fikk dette med seg, da det er utførlig beskrevet i saksutredningen.

Henriksen påstår at det er befolkningsutviklingen som gir Nordland de største kuttene. Det er ikke riktig. Vi må kutte ca 350 millioner de nærmeste to-tre årene. Ca 300 av dette skyldes regjeringens politikk – herunder det nye inntektssystemet, mens ca 40 mill skyldes befolkningsutviklingen.

Og Henriksen påstår at flertallet i fylkestinget legger ned linjer for å finansiere ny skole i Bodø. Det er heller ikke riktig. Vår viktigste satsing har vært og er å bygge framtidas videregående skoler i Nordland. Satsingen startet for åtte år siden, og vi planlegger å være i mål med renovering og nybygging i hele fylket innen 2023-25. I alle byene dimensjonerer vi for byens ungdom, samt de bygdeungdommene som naturlig hører til. Det gjør vi i Mo i Rana, i Mosjøen, i Narvik, på Fauske og i Svolvær. Jeg ser ingen grunner til at vi ikke skal gjøre det også i Bodø. Så sent som i juni var Henriksen og Høyre helt enige i dette. Men nå har de altså ombestemt seg, og vingler videre under et mantra om at fylkeshovedstaden vår ikke vokser mer. Jeg er oppriktig glad for at Høyre tar feil. Uten veksten i Bodø ville fylkeskommunen fått enda større kutt å hanskes med, noe som ville rammet hele fylket.

Vi må ta konsekvensene av det som skjer i Nordland.

Arbeiderpartiet og fylkestingets flertall vil sikre at alle ungdommene våre får et tilbud som fører fram til studiekompetanse eller fagbrev, og at de videregående skolene våre er bærekraftige framover. Det er en stor og viktig oppgave, der vi må ta utgangspunkt i den faktiske situasjonen: Vi har et arbeidsliv i endring, store kutt i fylkeskommunens økonomi, sterkt reduserte ungdomskull og et høyt frafall fra videregående skole. I denne situasjonen er behovet for ei aktiv tilnærming – å ta styringen – avgjørende.

For det første må vi planlegge med utgangspunkt i at det blir ca 1500 færre 16-19-åringer i fylket om få år. Rundt om i de fleste av kommunene våre diskuterer man hvordan befolkningsendringene skal møtes. Det blir flere eldre og færre barn og unge. Dette er ei utvikling som ikke opphører når ungdommene er ferdige på grunnskolen. Vi kunne valgt å legge ned skoler, men velger samordning foran sentralisering.

For det andre må vi treffe arbeidslivets behov bedre, både næringslivets og de offentlige virksomhetene. Slik utdanner vi ungdommene våre til arbeid i Nordland. Det er ikke mulig uten regional samordning, noe som både vekker reaksjoner og skaper debatt. Men vi kan ikke fortsette å tilby ungdom halvferdig utdanning.

For det tredje må vi sikre gode skoler, med solide fagmiljø på de fagene som skal tilbys. Det krever at vi er i stand til å ta beslutninger, basert på grundige utredninger. Henriksen og Høyre vil vente til vi vet hva elevene har søkt, altså til våren. Det gir mindre forutsigbarhet, mindre tid til skolene å innrette seg, og flere elever risikerer å ikke få begynne på den utdanningen de har søkt. Jeg kan ikke skjønne at det skal være bedre for noen. Men for Henriksens Høyre, som ønsker å skyve de vanskelige beslutningene over til andre, er det sikkert bekvemt. Selv om det ikke er kledelig.