Mona Fagerås, Stortingsrepresentant SV:

– Et rødere og grønnere Stortingsflertall

Valgresultatet har gitt en ny mulighet til å gjøre noe med de økende forskjellene i Norge, selv om regjeringen stritter i mot. I sak etter sak går regjeringen på nederlag og SV har fått gjennomslag.

Mona Fagerås Stortingsrepresentant SV 

Meninger

SV gjorde et godt valg og jeg er stolt over å representere Nordland på Stortinget. Selv om vi ikke fikk en ny rød og grønn regjering, har SVs folk på stortinget jobbet hardt for å dreie Norge i riktig retning. Og vi har ikke tenkt å gi oss.

I løpet av noen hektiske måneder har vi fått til mer enn noen trodde var mulig.

Vi har fått med flertallet på stortinget i at pengestrømmene i kommersielle selskaper som leverer velferdstjenester skal granskes. Det er første viktige skritt i kampen for profittfri velferd.

Foreldre med barn som er alvorlig syke mer enn fem år skulle ikke få pleiepenger. Vi vant flertall for å endre ordningen.

Det er flertall for fysisk aktivitet hver dag for alle barn. Det gir bedre helse og bedre læring. SV jobber for å sikre flere ressurser til skolen for best mulig gjennomføring.

SV nedkjempet fiskeriminister Sandberg og fikk flertall for en «frys»-instruks som stopper strukturendringen i fiskeflåten.

Oktoberbarna får sakene sine behandlet på nytt og regjeringens instruksjonsrett over UNE er fjernet, etter iherdig jobbing fra vår representant i kommunalkomiteen.

Stortinget, ledet av SV, har pekt ut veien mot en ny ruspolitikk som går fra straff til behandling for rusavhengige. 

SVs forslag om å utrede konsekvensene av at Norge sier ja til atomvåpenforbudet ble vedtatt.

Det blir et maks-antall for lærere per elev slik at vi får flere lærere til skolen. Dette har KrF og SV kjempet sammen for i flere år. Det var KrF som vant dette i budsjettforhandlingen med høyresiden. Vi heier og feirer sammen med dem.

Politikk handler om å ville, men det handler også om å jobbe smart for å vinne gjennomslag. SV er den klareste opposisjonen til regjeringen. Likevel har vi vunnet seier på seier. Jeg er stolt og lover å jobbe videre for gjennomslag for Nordland og SV de neste fire åra.