Ordfører i Øksnes, Karianne B. Bråthen, oppsummerer året og ser fremover:

– Ser jeg fremover, har vi mye å glede oss til

Karianne Bråthen er glad for at det nå blir VG2 Fiske og fangst i Øksnes fra høsten 2018. -Vi trenger å ha dette tilbudet i Vesterålen, sier hun.   Foto: Silje Helene Nilsen

Vi har måtte navigere  i et landskap med store økonomiske og organisatoriske problemer.

Meninger

I Nordlandsbåtenes tid  måtte høvedsmennene se både framover og bakover når båtene skulle manøvreres på rett kurs. Som ordfører og høvedskvinne i Øksnes gjør jeg akkurat det samme når jeg nå skal gi en oppsummering av kommunens posisjon på slutten av 2017, og på terskelen til et nytt spennende år.


Når jeg ser bakover er utfordringene vi har jobbet med lett å få øye på. Vi har måtte navigere  i et landskap med store økonomiske og organisatoriske problemer. Folk med lang erfaring og stor kunnskap har blitt pensjonister og har forlatt organisasjonen. Nye har kommet til, og har som alle ”skårunger” i kommunale administrasjoner brukt tid på å finne ut hva lederskap i en kommuneorganisasjon består i. Både det administrative og det politiske mannskapet i Øksnes kommune har i tillegg hatt mange store og vanskelige spørsmål å forholde seg til: Hvilken trase for vei til Vorneset er den beste? Hva gjør vi med veien ut til Nyksund som i stadig større grad  benyttes av turister? I hvor stor grad kan kommunen samarbeide med privat initiativ for å realisere kulturhus i Øksnes? Hva kan kommunen gjøre mer for å få fortgang i salget av lakseslakteriet i Alsvåg, slik at 40 mennesker kan få beholde sin arbeidsplass? Hvordan få til gode prosesser i kommunen, slik at kommunen kan ha utvikling i alle bygdene, ikke bare i kommunesenteret Myre? Hvordan skal vi best mulig legge til rette for ei helhetlig og god utvikling i kommunen? I tillegg til disse og flere andre problemstillinger har vi i Øksnes i likhet med våre nabokommuner vært opptatt av de store problemstillingene som har preget regionen vår, som for eksempel nedlegging av Flystasjonen på Andøya og nedskjæringer av båt- og fergeruter. Vi har et nært og tett samarbeid i Vesterålen, og går det dårlig for en av kommunene, har det negativ  innvirkning på alle – og motsatt.


Parallelt med at offentlig sektor i flere år har hatt det særdeles trangt økonomisk, har næringslivet i Øksnes gledelig utviklet seg i positiv retning. Fiskerinæringa har hatt og har gode tider, noe som også skaper gode synergier for øvrig næringsliv i kommunen. Innovasjonslysten er stor i kommunen, og næringslivet preges av særdeles dyktige folk  som står på og får til ting. Nyetableringen av firmaet Primex er et av mange eksempler å dette. Gunnar Klo AS, kommunens eldste fiskeribedrift, går stadig nye veier når det gjelder nytenking og utvikling. For å bruke en forslitt frase: Næringslivet i Øksnes blomstrer. Som ordfører er dette selvfølgelig gledelig , men samtidig er det lett å se hvordan ubalansen mellom den private rikdommen og den økende offentlige fattigdommen skaper en dårlig helhet  i kommunen. Offentlig sektor skal levere en rekke tjenester både til næringslivet og til folk flest. Det krever penger, og  derfor er jeg som ordfører glad og lettet over at vi i årets siste kommunestyre fikk flertall for en begrenset eiendomsskatt i Øksnes. Det gir kommunen både umiddelbart og særdeles på sikt  et langt større handlingsrom for utvikling i Øksnes.


Ser jeg framover, har vi mye å glede oss over og glede oss til i kommunen: Næringslivsutviklinga er nevnt. Vi får etablert linje for fiske og fangst i videregående skole. I de harde nedskjæringer som Nordland fylkeskommune  har  er dette virkelig ei fjær i hatten til torskekommunen Øksnes! Elever i Øksnes gjør det bra på de nasjonale prøvene. En klasse var blant de 10 beste i Norge, hvilket skoleverket virkelig kan være stolt av. Eldreomsorgen er så god at mange ønsker å flytte ”heim” til Øksnes når alderdommen melder seg. Vi har et volleyballag som spiller på elitenivå, og  et kystlag som regnes om et av Norges beste. Vi har Skreifestival i uke 7, hvor både kjente artister, sterke kompetansekrefter og fremragende kokker skal delta. Og vi vet at Øksnes i den nye strategiplanen for reiseliv i Vesterålen vil tildeles en helt spesiell plass. Med andre ord har Øksnes kommune særdeles mange  forutsetninger for å være framoverlent, nytenkende og en spennende kommune å bo i, og ordføreren lover å  gjøre sitt for at utviklingsfarten skal øke med flere knop.


Kursen for 2018 er satt i Øksnes i et landskap preget  av både euforisk optimisme og klar bevissthet om eksiterende utfordringer. Med dette vil jeg ønske alle ei riktig god jul og et godt, spennende nytt år!