Aps dårlige hukommelse

Det må stå dårlig til med Arbeiderpartiets hukommelse når de velger å bruke årets siste dager på å kritisere kommuneøkonomien, skriver Kristin Ørmen Johnsen i dette debattinnlegget.
Meninger

Av: Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant for Høyre


Det må stå dårlig til med Arbeiderpartiets hukommelse når de velger å bruke årets siste dager på å kritisere kommuneøkonomien. Med en vekst som overgår det AP selv klarte da de satt i regjering, blir det et merkelig og hult angrep de kommer med her i avisen.

Veksten i frie inntekter, både målt totalt og per innbygger, er høyere med Høyre i regjering enn da AP. Det betyr at kommunenes handlingsrom har økt mer per år de siste fire årene enn de åtte foregående. Det betyr også at kommunene har kunnet prioritere mer hva de ønsker å bruke pengene sine på. Her kan vi jo også nevne at Arbeiderpartiet velger å øremerke nesten alle pengene de ønsker å gi til kommunene utover regjeringens opplegg i statsbudsjettet. Det er altså Arbeiderpartiet som skal bestemme hva kommunene skal bruke penger på. Det er ikke en utvikling vi ønsker å støtte.

Høyre er opptatt av mindre statlig detaljstyring og mer kommunal handlefrihet.

Allikevel har vi fått til flere satsinger innenfor skolehelsetjenesten og pedagogtetthet i barnehagen.

I årets budsjett styrker regjeringen de frie inntektene til kommunene med om lag 3,6 milliarder kroner. 200 millioner går til tidlig innsats i barnehage og skole, 200 millioner til forebyggende tiltak til barn, unge og familier, 300 millioner til et bedre tilbud til rusavhengige, og 100 millioner til båt- og fergefylker. Når Arbeiderpartiet mener at dette er et dårlig kommuneopplegg, lurer vi litt på hva som skjer på Youngstorget om dagen. De fortsetter altså med sin lite konstruktive kritikk.

Det Arbeiderpartiet også velger glatt å hoppe bukk over er at de i sitt eget opplegg kutter 300 millioner kroner til ideelle og private barnehager. Hva betyr det? Jo, det betyr at de sender en ekstraregning til halvparten av alle småbarnsforeldre i landet. Men for å finne ut av det, så må du inn i et vedlegg til deres alternative statsbudsjett. Dette har de ikke sagt noe om fra Stortingets talerstol. Det forstår jeg egentlig godt, fordi det jo ikke er et hyggelig julebudskap.