Odd Arne Sandberg, leder Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe:

- Lofoten Vesterålen og Senja klarer seg svært godt uten oljevirksomhet.

Odd Arne Sandberg, leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, mener fremgangen i Nord-Norge og ikke minst vår region viser at LoVeSe klarer seg uten oljevirksomhet.
Meninger

Nok et oljefritt år for våre unike havområder utenfor Lofoten Vesterålen og Senja er tilbakelagt. Kartet over petroleumsaktiviteten på norsk sokkel har fortsatt hvite felt på våre mest produktive, fiskerike og sårbare  havområder.


Lofoting tar over etter vesteråling:

Odd Arne er ny leder i Folkeaksjonen

Sortlending Wenche Cumming har overlatt stafettpinnen til Odd Arne Sandberg fra Lofoten. Han ble i helga valgt til ny leder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

Kartet er et sterkt og tydelig bevis for at det folkelige engasjementet nytter. Uten protester fra fiskere, godt informasjonsarbeid, forskernes entydige konklusjoner og godt politisk arbeid ville kartet sett annerledes ut.

Om oljeindustrien hadde fått turet fram som de ville hadde sannsynligvis produksjonen  allerede vært igang. Hverdagen for fiskerne ville vært annerledes. Stadig seismikkskyting og uro rundt leting og produksjon  ville skapt store utfordringer for fiskeriene. Sokkelen er smal og arealkonflikter er ikke til å unngå.

Dekan ved Nord Universitet Erlend Bullvåg advarer i media før jul mot å si nei til oljevirksomhet i LoVeSe området da det vil gi mange arbeidsplasser og ringvirkninger til regionen. Det å lokke med at ilandføring av olje gir mange arbeidsplasser var melodien fra oljelobbyen  før oljeprisfallet og behovet for effektiviseringer og kostnadsreduksjon. I dag snakkes det ikke lenger så høyt om lokale arbeidsplasser. Det er bare å se til Goliat og Johan Castberg utenfor finnmarkskysten. Prosjektene selges inn til lokalsamfunnene med lovnader om landbasert aktivitet og mange arbeidsplasser. Når utbyggingen blir realisert ender man opp med produksjon til havs og null aktivitet lokalt på land. Det eneste man sitter igjen med er risikoen.


I Lofoten Vesterålen og Senja går næringslivet godt og det er positiv befolkningsutvikling . Vi har i stor grad et naturbasert næringsliv som er avhengig av kunnskapsbasert forvaltning og ren natur. Omdømme til fiskerier og reiselivet er helt sentralt for markedsføring og salg. Bare rykte om lemfeldig sikkerhetshandtering som vi har sett på Goliatplatformen  i høst vil være skadelig for omdømmet.

Bullvåg mener tydeligvis at oljevirksomhet på den smale sokkelen utenfor Lofoten Vesterålen og Senja kan foregå parallelt med dagens fiskeriaktivitet. Han overser da den negative effekten av seismikkskyting  som er godt dokumentert. Oljeinstallasjoner og regelmessig seismikkskyting vil nødvendigvis fortrenge fiskerne fra fiskefeltene.  70 prosent av all fisk som fanges i Norskehavet og Barentshavet lever i Lofoten og Vesterålen som egg, yngel eller larve. Dette faktum er bakgrunnen for alle advarsler mot oljevirksomhet fra relevante miljøfaglige instanser. Med sine anbefalinger og råd overser Bullvåg dette og mener oljevirksomhet i de produktive og sårbare havområdene våre  er uproblematisk. Folkeaksjonen konkluderer med at et viktig element i den positive utviklingen i regionen er at fiskeriene har fått drive uforstyrret fra oljevirksomhet, og at reiselivet kan markedsføre regionen med ren natur som hovedattraksjon. Derfor setter vi vår lit til at det settes en endelig strek over oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.


Godt fiske, godt nytt år og LEVE HAVET!