– 2017 – et innholdsrikt år i Nordland Røde Kors

Nordland Røde Kors har 32 lokalforeninger ved utgangen av 2017. Det er til sammen 6000 betalende medlemmer i våre lokalforeninger, og ca. 2800 frivillige bidrar til humanitær aktivitet.

Ann-Rigmor Lauritsen er distriktsleder i Nordland Røde Kors.  Foto: Trond Walter Svendsen

Meninger

Røde Kors og SSB ga ut rapporten «Sosial puls» i 2017. De åtte største humanitære behovene i Norge trekkes fram i denne rapporten, som avdekker store hull og systemsvikt i barn og unges sikkerhetsnett. Halvparten av behovene kan knyttes direkte til barn og unges oppvekstvilkår og berører tema som mobbing, mishandling og vold, asylsøkere med avslag, fattige barnefamilier og unge utenfor eller i randsonen av utdanning og arbeidsliv.

Tre av de andre behovene; rusavhengighet, psykisk sykdom og sosialhjelpsmottakere, kan knyttes til utfordringer som ofte kan ha sitt utspring i oppvekstvilkår. Det siste behovet er eldre med og uten demens som bor på sykehjem.  

Med bakgrunn i denne rapporten ser vi stort behov for å jobbe med og fokusere på barn og unges oppvekstvilkår. En god barndom varer hele livet, og Røde Kors ber lokalsamfunn, frivillige og storsamfunnet om hjelp for å bidra til at alle barn og unge får en trygg og god oppvekst.

Ferie for alle

Ferie for alle er et tilbud som retter seg mot barnefamilier som av ulike årsaker ikke har mulighet til å komme seg på ferie på egen hånd. Dette er et av flere tiltak som retter seg mot målgruppen som løftes fram i «sosial puls».

Opplevelser i båt og ved vann er alltid gøy for små og store, og det å få mate høner og hester gjør inntrykk. Trygge voksne bidrar til å skape gode ferieopplevelser på ferie for alle. Foto: Røde Kors.

Nordland Røde Kors hadde i 2017 rekordoppslutning til ferie for alle – 300 små og store innbyggere i Nordland har deltatt på ferieopphold fra Sør-Helgeland til Vesterålen i nord. Ni lokalforeninger har til sammen arrangert ti ferier fordelt på sommer-, vinter- og høstferieopphold.

  Foto: Røde Kors

 

Verdien av å få reise på ferie sammen med familien er helt uvurderlig, og mange i vårt samfunn tar dette for gitt. Dette tilbudet betyr desto mer for familiene som ikke har andre tilbud. Frivillige som deltar på ferie for alle forteller om en glede og entusiasme blant barna som smitter over til de voksne.

Suksesshistoriene er ofte små, men gjør store inntrykk. En frivillig forteller at de tente bål og grillet pølser til lunsj en dag i ferien. For et av barna var dette aller første opplevelse med å grille pølse på bål, og for de voksne var det rørende å være vitne til gleden dette barnet opplevde. På et annet ferieopphold dro de på gårdsbesøk. En frivillig forteller: «Barna fikk mate høns, klappe hester og hilse på geitene. Barna elsket hestene, og de kunne stå å bare se på dem i en evighet».

I 2018 har våre lokalforeninger planlagt tilsammen 11 ferie for alle-opphold, og vi ser fram til flere positive, rause og gode opplevelser sammen med barn og unge og deres familier.

Beredskap: Mer vær, økende fjellturisme og økt beredskap

Nordland fylke har lang kystlinje, flott natur og tidvis mye vær. Røde Kors er en beredskapsorganisasjon, og vi jobber tett med lokalforeningene for å sikre best mulig samarbeid med kommunene om beredskap. Målet er å være forberedt på potensielle hendelser som kan oppstå, men også ta hensyn til økende antall turister og flere fjellfolk som drar på tur i vakker Nordlandsnatur.

De mange frivillige i hjelpekorpsene i Nordland Røde Kors er klar for innsats døgnet rundt, og gjør en uvurderlig innsats for å bistå det offentlige når ulykken først har skjedd.

Vi ser fram til et spennende 2018 fylt med mye humanitær aktivitet!