Debatt:

– Sp må ta ansvar for både eiendomsskatt og skolenedleggelse

Øksnes Senterparti må ved sin handlemåte ta et ansvar for både nedleggingen av ungdomsskoletrinnet i Alsvåg og innføring av eiendomsskatt.

Jørn Martinussen.  Foto: SIlje Helene Nilsen

Meninger

Om Senterpartiet ikke hadde latt seg irritere av at de ikke fikk viljen sin i forhold til den tekniske gjennomføringen av avstemmingen i første budsjettmøte i kommunestyret, hadde Øksnes Kommune IKKE hatt eiendomsskatt. Det ville heller IKKE blitt nedlegging av ungdomsskoletrinnet i Alsvåg i det møtet.

Økonomiplan og årsbudsjett er vedtak som kommunen har plikt til å treffe. Det må derfor følges en voteringsorden som sikrer at man i siste instans får truffet ett vedtak om en samlet økonomiplan og ett samlet årsbudsjett.

For å markere sin motstand mot avstemmingsmetoden, som for øvrig er beskrevet i kommuneloven, kom Senterpartiet med en protokolltilførsel. Men en protokolltilførsel var ikke godt nok for SP. I beste Ole Brum stil ønsket de å få lagt opp avstemmingen slik at det både ble mulig å stemme mot innføring av eiendomsskatt og mot nedleggelse av skoler. Det ble ikke slik, og Senterpartiets budsjettforslag falt med 4 stemmer mot 17 stemmer. Når de ikke fikk flertall for sitt forslag skulle det stemmes over de 2 andre forslagene der ett at forslagene innebar eiendomsskatt, det andre ikke. Da stemte Senterpartiet mot eiendomsskatt. Men når de avslutningsvis stemte mot det helhetlige budsjettet som sa nei til eiendomsskatt, la de veien åpen for en omkamp som kom en uke senere. I dette møtet ble det vedtatt både eiendomsskatt og nedlegging av ungdomsskoletrinnet ved Alsvåg skole.

Senterpartiet ønsket ikke innføring av eiendomsskatt. og de ville at skolestrukturen skulle videreføres i forhold til normtall som ble vedtatt i k-sak 36/14.. Verken eiendomsskatt eller nedlegging av ungdomsskoletrinnet hadde flertall i første kommunestyremøte, men pga. Senterpartiets markeringsbehov som resulterte i et nytt budsjettmøte ble det i det ekstraordinære møtet flertall for begge deler.

Senterpartiet i Øksnes må på grunn av sin handlemåte ta hovedansvaret for både nedleggingen i Alsvåg og innføring av eiendomsskatt.

Selv stemte jeg for endringer i skolestrukturen, men mot eiendomsskatt.

Jørn Martinussen

Kommunestyrerepresentant i Øksnes