– Staten må gå foran i det grønne skiftet

I dag er Norge dårligst i klassen på grønn vekst i Norden, skriver Per Espen Stoknes i dette debattinnlegget.

Verden roper etter en miljøpolitikk som er på høyde med utfordringene, mener MDG.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Se for deg at du drar på handletur. Hver morgen har du nesten halvannen milliard kroner i lommeboka di. Dette er “hverdagen” for den norske stat, hvor det offentlige handler for nesten 500 milliarder hvert år. Spørsmålet jeg har stilt meg er: Hvorfor brukes disse pengene ikke smartere ?

Derfor har De Grønne foreslått nettopp det på Stortinget - og vil fjerne barrierene mot grønne offentlige innkjøp. Da kan forhåpentligvis staten bidra med en reell grønn vekst.  

Med sin feite lommebok kan staten bli en viktig pådriver for endring hos alle leverandørene sine. Vi stemmer jo som kjent også med lommeboka, og derfor bør staten “stemme” for bedre produkter fra grønnere leverandører. Slik bruker vi markedsmekanismene til å skape den grønne konkurransen vi trenger, og skal levere på. Dette vil stimulere til innovasjon, og potensielt utløse helt nye muligheter for norske bedrifter, også utenfor landegrensene.

Trenger kompetanse

I de aller fleste tilfeller finnes det i dag grønnere alternativer å velge fra. Men en stor utfordring for innkjøperne i offentlig sektor, er manglende kompetanse. Hvordan skal man vite om man kjøper det beste, grønneste produktet selv om det kanskje er litt dyrere i innkjøp, mens du sparer på sikt fordi det varer lengre? At mange innkjøpere opplever dette som vanskelig er ikke rart - høsten 2013 ble nemlig midlene øremerket til styrking av miljøkompetanse i offentlige innkjøp revet vekk.

I 2017 ble støtten gjenetablert. I mellomtiden har både ekspertutvalget for grønn konkurransekraft og f.eks. Menon anbefalt å etablere et nasjonalt kompetansesenter for innkjøpskompetanse. Kompetansesenteret skal sikre at statlige organer får opplæring i, og har tilgang til relevant kompetanse på anskaffelse av grønne og innovative løsninger. Mens regjeringen somler, løfter derfor MDG nå forslaget om å opprette nettopp et slikt senter, med utgangspunktet i ordninger som allerede finnes.

“Det grønne skiftet” har takket være Høyre blitt et nærmest uthulet begrep - men et faktisk grønt skifte er allikevel noe av det viktigste vi politikere kan bidra til. Derfor er jeg stolt over forslaget De Grønne har utarbeidet og lagt frem for Stortinget sammen med Arbeiderpartiet.

Neste gang staten tar frem lommeboka og drar på handletur bør ledere i det offentlige legge mer klimavennlige prioriteringer til grunn for våre felles milliarder: Et faktisk, grønt skifte.