Christoffer Ellingsen om Beate Bø Nilsen:

– En forførende tryllekunstner, eller…?

Sortland Høyres Beate Bø Nilsen er intervjuet i media i forbindelse med regjeringsplattformen fra H/Frp/V. Her legger hun frem trylleformler om kommuneøkonomien som er nettopp det – absurd og fullstendig fjernt fra virkeligheten.
Meninger

Bakgrunnen er at den nye regjeringa går inn for å begrense muligheten til å skrive ut eiendomsskatt i kommunene. For Sortland som allerede er svært, svært pressa på økonomien, vil dette betyr flere millioner i minus dersom dette skulle få flertall. I budsjett og økonomiplan som ble vedtatt for en måned siden, hadde også Høyre basert seg på eiendomsskatt opp mot maksimalt og altså flere millioner mer enn det regjeringa legger opp til å tillate. Likevel presterer Beate Bø Nilsen å være uenig i at kutt i eiendomsskatten vil få negative følger for kommunebudsjettet.

Men det er bare det ene punktet hun nevner. For hun hevder videre at i Høyres alternative budsjett for Sortland, har Høyre klart å ta ned drifta og at det handler om måten man styrer på. Og hvilken måte er det Høyre vil styre der redusert eiendomsskatt og i tillegg flere nye millioner i årlige nedskjæring ifølge Høyres eget forslag, ikke vil få negative konsekvenser?

Trylleformuleringen er følgende å lese i Høyre og Frps forslag til budsjett og økonomiplan for 2018 - 2021: «Rådmannen legger frem for politisk behandling handlingsplan for å nå inntekts og kostnadsrammen for 2018 og perioden 2019 - 2021 innenfor de politiske føringer som er lagt senest innen utgangen av februar 2018. Det skal hensynstas en lønns- og prisstigning på 2 % pr år i perioden».

I Høyre sitt eget budsjettforslag hadde de altså INGEN egne forslag til kutt i drift, men store kutt i de økonomiske rammene. Derimot flere forslag til tiltak som vil øke driftsutgiftene.

Oppskriften for Høyre er altså at

  1. Høyre lokalt skal øke driften og samtidig redusere utgiftene,
  2. Gå god for at sin egen regjering ytterligere strammer inn kommuneøkonomien kraftig,
  3. La rådmannen utarbeide en handlingsplan for å få budsjettet i balanse – og
  4. Til slutt skal dette ikke ha noen negative konsekvenser for Sortland kommune!

Forførende og fortryllende enkel oppskrift fra Høyres Beate Bø Nilsen. Den som lar seg fortrylle lar seg også lett bedra. Det kan være en artig øvelse hvis en lar seg lure når tryllekunstneren dra kaninen opp av hatten. Slik vi kjenner Høyre har de ingen slike tryllende evner. Bedraget vil avsløres når det møter det virkelige livet. Det er heller ikke kjent at rådmannen har slike evner.

Sortlands befolkning lar seg neppe lure når vi ser hva konsekvensene av å utarme kommunene betyr for muligheten til å gi god eldreomsorg, kvalitet i skole og barnehage, godt vedlikehold og trafikksikre veier, helsehus, idrettsanlegg og flere oppgaver som står i kø.

For Rødt er tida overmoden for at kommunene må gjøre opprør mot flertallet på Stortinget dersom lokalpolitikerne, fagbevegelsen og mange flere tar ansvar for å bevare velferden i kommunene. H og Frp tar sitt ansvar for å forsvare nedskjæringer og utarming av kommunenes mulighet for å bygge landet og velferden. Eller - hvordan mener Høyre at Sortland kommune skal skjære ned 10-talls millioner årlig på drift uten at det skal få negative konsekvenser?