Øksnes-ordfører Karianne Bråthen:

– Vil jobbe for økt bemanning ved sykehjemmene

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen (Ap), mener at innføringen av eiendomsskatt kan bidra til å øke bemanningen i en hardt presset helsesektor i kommunen.
Meninger

I kommentarer fra ordfører, under siste kommunestyre i Øksnes, rundt evaluering av 8 sykehjemsplasser og dette med fleksibilitet, kunne det fremstå som om ordfører ikke har forståelse for at en fleksibel bemanning rundt ledige rom på sykehjemmet også er belastende for de ansatte.

Jeg ønsker å presisere min mening rundt dette. Sett i lys av den økonomiske situasjonen kommunen er i, samt det varierende behovet hos innbyggerne til hjelp, gir denne ordningen oss fleksibilitet og vi kan holde kostnader nede.

MEN og det menèt er stort. Ordfører er fullstendig klar over at en slik bemanning som vi har per i dag, for å holde budsjetter og ikke bruke mer av de offentliges penger enn nødvendig, er krevende på sikt. Fleksibiliteten for å holde kostnadene nede, gir økt arbeidsbelastning på de ansatte. Dette er en av grunnene for at jeg har stemt for innføring av begrenset eiendomsskatt i kommunen vår. Jeg vil jobbe for at vi skal kunne ha en bemanning på sykehjemmene våre, som står i samsvar med den økte arbeidsbelastningen vi ser. Vi kan i dag skilte med at vi er best i klassen på å ta imot utskrivningsklare pasienter. Jeg vet dette krever innsats fra flere for å få til, og jeg vet at mange bærer ansvaret på sine skuldre for å bidra til det. De ønsker ikke å belaste kommunen med ytterligere kostnader ved å ikke ta imot de utskrivningsklare pasientene.  


Selv om vi som politikere ønske fleksibilitet på rombruk i forhold til behovet, må vi som politikere også ta vårt ansvar i at arbeidsbelastningen på de ansatte øker. Vi må, sammen med sektoren og enhetene, se på løsninger som kan gi de ansatte en mer levelig arbeidshverdag.
Karianne B Bråthen

Ordfører