– Kritisk til at eiendomsskatt og skolenedleggelse gjøres i budsjettvedtak

Per Ole Larsen i Øksnes Senterparti håper ingen er stolte av budsjettbehandlingen i kommunen før jul.

Sps Per Ole Larsen  Foto: Tommy Hansen

Meninger

Ved budsjettbehandling i Øksnes for 2018 den 12.12 la ordføreren opp avstemmingen slik at representantene måtte stemme på et forslag som medførte innføring av eiendomsskatt eller legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg. 

Ordføreren ville ikke følge reglement for avstemming i kommunestyret som igjen medførte at det ikke var flertall for budsjettet eller innføring av eiendomsskatt og nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg. 

På grunn av den planlagte avstemmingen måtte ordføreren kalle inn til nytt møte den 20.12 for behandling av budsjett.

På nytt la Senterpartiet et balansert budsjettforslag, uten å innføre eiendomsskatt og legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg. 

Ordføreren hadde etablert et flertall med Ap, SV, KrF og ØTL som medførte innføring av eiendomsskatt og nedlegging ungdomstrinnet i Alsvåg. 

Dette ble vedtatt.

Øksnes Sp er kritisk til at eiendomsskatt og nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg skal gjøres i et budsjettvedtak, for å prøve å tvinge representantene å følge ordførerens prioriteringer.

Sp vil medvirke til ny behandling av saken om innføring av eiendomsskatt, men også nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg hvis Arbeiderpartiet ønsker det.  

Hovedansvaret for nedleggelsen har ordføreren og Ap.

Håper alle som skal fortelle om innføring av eiendomsskatt og nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg forteller hva de gjorde og hvilket vedtak som de var med på.

Håper ordføreren lærer av budsjettbehandlingen den 12.12 som endte uten vedtak, at det ikke går å få vedtatt et helhetlig budsjett med å tvinge et mindretall til lydighet mot ordførerens prioriteringer.

Orienteringen belyser budsjettbehandlingen som jeg håper ingen er stolt av. Men den medførte både eiendomsskatt og nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg, som noen kaller for en politisk seier.