NINA og Mattilsynet anmeldes for lidelser påført reinsdyr i forskning

– Dyrplageriet må ta slutt, skriver Jenny Rolness i Dyrenes Røst i dette debattinnlegget.

Jenny Rolness i Dyrenes Røst.   Foto: Arkivfoto

Meninger

For andre gang har Norsk Institutt for Natuforskning (NINA) sin forskning påført reinsdyr store lidelser.  Et reinsdyr ble nylig avlivet i Nordfjella med en halvannen kilos isklump festet til halsbåndet og haka, og pelsen slitt bort rundt halsen.    

https://www.nrk.no/buskerud/villrein-hadde-halvannen-kilos-isklump-rundt-halsen-1.13885630

  

I 2015 ble et enda mer graverende tilfelle oppdaget i Nordfjella.  Et radiomerket reinsdyr bar på en isklump som var større enn dyrets hode, og halsbåndet hadde gravd et stort kjøttsår inntil beinet. Reinsdyret kunne heller ikke ta til seg mat. 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/enorm-isklump-festet-seg-til-reinsdyrets-radiohalsbaand/a/23599570/


Et tredje tilfelle av isdannelse på halsbåndet til en radiomerka rein ble avverget ved at halsbåndet ble utløst.

– NINA og Mattilsynet er klar over at disse forsøkene er risikable og at de klimatiske forholdene i reinsdyrenes miljø kan føre til slike skader.  De har likevel ikke fulgt opp de merka dyrene tilstrekkelig slik at skadene er blitt avverget. Dyrenes Røst anmelder NINA og Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven.


§ 3. Generelt om behandling av dyr

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.


§ 10. Merking av dyr

Ved merking av dyr skal det benyttes forsvarlige metoder som ikke påfører dyret atferdsmessige begrensninger eller unødige påkjenninger og belastninger.


– Smertene og lidelsene som reinsdyr er blitt utsatt for og risikerer å bli utsatt for i fremtiden, oppveier på ingen måte den mulige nytteverdien av forskningen. Ingenting kan rettferdiggjøre slike lidelser.  NINA burde avbrutt forskningen og fjernet radiosenderne da de forstod at de klimatiske forholdene i fjellet kunne føre til isdannelse og skader på dyrene.  I stedet ble det en ny runde med radiomerking av villrein.  

– Vi kan ikke finne oss i de store lidelsene som dyr blir påført for forskning, skrantesykebekjempelse og andre formål. NINA og Mattilsynet er ikke hevet over loven, og brudd på dyrevelferdsloven må få konsekvenser også for dem, ikke bare for den vanlige mann i gata. Det er på tide at rettsvesenet følger opp dyremishandling også når det er forskere eller statlige organ som står for den.