– Raus: på norsk eller tysk?

Kan man ha misforstått hvilket språk det snakkes om? spør Roar Wessel Olsen (H).

Raus på norsk eller tysk, spør Roar Wessel Olsen. 

Meninger

Sortland er definert av Nordland fylkeskommune som by og regionssenter for Vesterålen.

Raus-prosjektet har som mål å skape et bedre regionsenter for Vesterålen.

Navnet Raus har man fra et ønske om at Sortland skal være raus ovenfor sine nabokommuner.

Til tross for advarsler om hvilke signaler dette kunne gi, blant annet fra SVs Oddmund Enoksen, undertegnede og andre, valgte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt å fjerne Vesterålen næringslivssamarbeid (VNS) fra styringsgruppa i prosjektet.

At man valgte å kaste ut næringslivet i Vesterålen virker uforståelig på de fleste. At Rødt ser på dette som fornuftig overrasker de færreste. Det oppsiktsvekkende her er at ordfører Tove Mette Bjørkmo og varaordfører Karl Erling Nordlund igjen opptrer som fangbarn til Christoffer Ellingsen og lar han styre showet fullstendig.

Jeg har tenkt på en mulighet for misforståelse: Kan det være at man leste overskriften på tysk, raus: altså «ut», fremfor det norske ordet synonymt med sjenerøst?