– Arbeiderpartiets innvandringsbløff

– Arbeiderpartiet fortsetter å fremme forslag i Stortinget som enten liberaliserer innvandringspolitikken, eller som slår inn åpne dører uten reelle endringer, skriver Kristin Ørmen Johnsen i dette debattinnlegget.
Meninger

Arbeiderpartiets innvandringsretorikk er endret etter valgnederlaget. Selve poltikken er like tafatt som før.

Arbeiderpartiets talsperson for innvandring, Masud Gharahkhani, uttaler seg nå om innvandring på en måte som nok Sylvi Listhaug nikker bifallende til. Arbeiderpartiets problem er at de fortsatt ikke har en politikk som står i stil til en slik ny og tøff retorikk.

Arbeiderpartiet fortsetter å fremme forslag i Stortinget som enten liberaliserer innvandringspolitikken, eller som slår inn åpne dører uten reelle endringer.

Jeg har derfor følgende tre utfordringer til Arbeiderpartiet:


  1. Kan Arbeiderpartiet garantere at innvandringspolitikken ikke blir myket opp i samarbeid med MdG, SV og Rødt?

Høyre er enig med AP i at vi må ha en bærekraftig innvandringspolitikk, men Arbeiderpartiet står alene på venstresiden om dette synet.


  1. Kan AP garantere at aktivitetskravet for sosialhjelpsmottakere under 30 år ikke blir reversert?

For Høyre er det avgjørende at vi har et sikkerhetsnett – men sikkerhetsnettet må ikke bli en sovepute. Ved å stille krav om utdanning, kvalifisering og arbeid for sosialhjelpsmottakere sikrer vi at flere kommer i jobb.


  1. Støtter Arbeiderpartiet forslaget om å stramme inn overgangsstønaden fra 3 til 1 år, og senke aldersgrensen fra 8 til 6 år?

Overgangsstønaden fungerer som en fattigdomsfelle for innvandrerkvinner. 52 % av mottakerne av stønaden er innvandrerkvinner, og de er altså sterkt overrepresentert i ordningen. Å innføre aktivitetskrav ved fylte 1 år ble anbefalt av Brochmann 1-utvalget, og vil være med å styrke arbeidslinjen.

Høyre, FrP og Venstre har nå lagt grunnen for et skikkelig integreringsløft. Når vi begrenser innvandringen, får de som allerede er i Norge et bedre tilbud. Vi skal nå fortsette å forbedre introduksjonsprogrammet. Dette gjøres ved å finne nye måter å organisere tilbudet på, styrke norskopplæringen, tilby mer praksis og gjøre tilbudet mer aktivitetsrettet. Dette gjør vi fordi vi vet at den største utfordringen er at vi får for få innvandrere i jobb. Med et rødgrønt alternativ som vil liberalisere politikken, blir dette enda vanskeligere.

Vi har også tidligere sett Arbeiderpartiet oppføre seg som de gjør nå. De ser at innvandringspolitikken deres er langt mer liberal enn det velgerne vil ha, så de gjør en endring i retorikken. Men så blir det bare med det. Aps politikk forblir like tafatt som før.