– Gratulerer med dagen

I dag er det samenes nasjonaldag. Datoen er sprunget ut i fra da første samemøtet ble holdt, i Trondheim 6.-9. februar 1917.

Christoffer Ellingsen og Kamilla Fossem i Rødt Sortland.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Møtet ble initiert av den engasjerte og sterke kvinnen Elsa Laula Renberg, som har blitt et stort forbilde i ettertid. I møtet ble det tatt opp ulike spørsmål i forhold til samenes rettigheter og utfordringer.

Samene opplevde undertrykking, og en tvangsfornorsking. Arealer og beiterettigheter ble innskrenket, i likhet med mulighetene til å utøve egen kultur og å snakke eget språk.

I lang tid har det vært arbeidet med å «ta tilbake» det samiske; å igjen kunne være stolte av å være samisk- stolte av språk og tradisjoner innenfor den samiske kulturen.

Enda er det mange som føler skam over det å være samisk, og mange eldre – som var unge da undertrykkelsen var verst – har levd i skjul over hvem de er hele livet. Selv om man nå har kommet langt i arbeidet med synliggjøring og kunnskapsformidling om det samiske, er det enda mange skritt igjen som må tas.

Å feire samefolkets dag er en viktig måte å vise det samiske på. Men ikke minst viktig for de samiske for å kunne feire seg selv. For stolte skal dere være!Så vi ønsker alle en fin dag.

– Lihkku beivviin. Læhkoeh biejjine. Vuorbbe biejvijn.

– Gratulerer med dagen.