– 7 av 10 mener fagforeninger er viktig

– 7 av 10 mener fagforeninger er viktig for medbestemmelsen, skriver leder YS-forbundet Negotia, Monica Paulsen i dette debattinnlegget.

Leder av YS-forbundet Negotia, Monica Paulsen.  Foto: Pressefoto

Meninger

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer. Den avdekker at 7 av 10 arbeidstakere mener fagforeninger er viktig for medbestemmelse på arbeidsplassen:

–  Dette er bra. Det viser forståelse for og ønske om reelt bedriftsdemokrati på arbeidsplassene, sier Monica A. Paulsen leder i YS-forbundet Negotia.  

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer. På spørsmålet om «fagforeninger er viktige for å oppnå medbestemmelse på arbeidsplassen», svarer 7 av 10 at dette er man «enig» eller «sterkt enig» i.

Det er viktig å huske på at det er over 3000 organiserte og uorganiserte arbeidstakere som har svart på spørsmålene Arbeidslivsbarometeret stiller. Denne holdningen til medbestemmelse er med andre ord representativ for alle arbeidstakere i Norge, påpeker Monica A. Paulsen leder i YS-forbundet Negotia:

 – Det flotte er at denne forståelsen harmonerer fullt ut med det NHO-direktøren sa i et intervju i tilknytning til årskonferansen – nemlig at «samarbeid begynner på gølvet i bedriftene og fortsetter helt opp til henne.»

Medbestemmelse viktig for bedriftsdemokratiet og verdiskapingen.

– Medbestemmelse eller medinnflytelse er grunnleggende for partssamarbeidet og reelt bedriftsdemokrati. Dette er forøvrig forankret i Hovedavtalen som påpeker at:

 – De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse bidra til økt verdiskapning og produktivitet, sier Negotia-lederen.

Kompetansen de ansatte har om en bedrifts daglige utfordringer og muligheter, er uten tvil verdifull. Det er egentlig oppsiktsvekkende at ikke flere bedrifter innser dette og legger til rette for økt medvirkning fra de ansatte. Den jevne arbeidstaker er opptatt av å ha lønnsomme arbeidsplasser som sikrer stabil jobb og fast inntekt. Dette handler kort og godt om tillit, maktdistanse og reelt bedriftsdemokrati – noe vi alle tjener på.