– Skritt for skritt fra Lofoten til Barentshavet

– Frode Alfheim er klar der oljepolitikere og oljeselskap er bevisst vage og snakker om «mangel på infrastruktur», skriver Wenche Cumming i dette debattinnlegget.
Meninger

I etterkant av at Venstre gikk inn i regjeringa og fikk verna Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeaktivitet for nye fire år, kom oljetilhengernes skuffelse. De beklager at LoVeSe og Nord-Norge fortsatt ikke får delta i oljeeventyret, og dermed går glipp av mange og nye lokale arbeidsplasser. Imidlertid er det stadig færre i nord, og i resten av landet, som fortsatt tror på slike ringvirkninger. Tvert imot, oljemotstanden øker, ungdommen vender ryggen til næringa og ser mot fremtidas arbeidsmuligheter.

Hvorfor fortsetter så dette maset?

Det forklarte leder Frode Alfheim i Industri Energi til bladet Fri Fagbevegelse: Lofoten, Vesterålen og Senja er strategisk viktig for oljeselskapene fordi ei gassrørledning videre nordover bare er mulig hvis dette området åpnes for oljevirksomhet. Ei slik rørledning kan da bygges ut skrittvis fra Lofoten og videre nordover i takt med at nye felt åpnes – målet er Barentshavet. Rørledninga skal sikre lønnsom transport av gassressurser til det europeiske markedet.

Frode Alfheim er klar der oljepolitikere og oljeselskap er bevisst vage og snakker om «mangel på infrastruktur». Statsminister Erna Solberg var i Tromsø før valget og uttalte til avisen Nordlys: «Det hadde jo vært fint å få den linken som Lofoten, Vesterålen og Senja ville vært mellom de områdene der det bygges ut i dag.» (Fra Aasta Hansteen utenfor Nordland til Barentshavet.) Og i disse dager står gassterminalen i Nyhavna på Møre oppgradert og med utvida kapasitet for nettopp å kunne ta imot gass fra nord for videreføring til kontinentet. Dette blir det ikke mange ringvirkninger av i Lofoten, Vesterålen og Senja eller andre steder i Nord-Norge.

Kjell Giæver i Petro Arctic forsikret etter regjeringsdannelsen at de nå skal jobbe enda hardere for å snu oljemotstanden i nord. Men historien om Lofoten, Vesterålen og Senja viser at ikke engang ei samla oljenæring med alle sine ressurser og støttespillere har klart dette. Petro Arctic påtar seg en kamp de er dømt til å tape.


Wenche Cumming

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Sortland lokallag