– Ber om at fylkestinget omgjør byggfagvedtaket

Sortland SV mener det var feil av fylkestinget å legge ned byggfag-linja. I en uttalelse ber de om at vedtaket gjøres om.

Foto: Vidar Eliassen 

Meninger

Nordland Fylkesting vedtok i sak 195/2017 at Byggfag Vg1, VG2BA og KEM Vg2 på Sortland skal legges ned. Tilbudet på Melbu skal opprettholdes.

Ved å ha bare ett byggfagtilbud i Vesterålen tvinges størsteparten av elevene til å bo på hybel for å kunne benytte seg av skoletilbudet.  Det er ikke mulig å nå skolestedet Melbu for elever fra området utenfor Sortland sentrum til skolestart om morgenen. Det samme gjelder selvfølgelig for ungdom fra de andre kommunene i Vesterålen. 

De siste årene har Nordland fylke satset sterkt på å hindre frafall i videregående skole. Nordland har ligget høyt på statistikken for frafall fordi det er en stor del av elevene som bor på hybel. Ved dette vedtaket slår man beina vekk under arbeidet som er gjort på dette området. Dette kan også føre til at færre elever søker denne utdanninga, mens næringslivet i området rapporterer om stor mangel på fagfolk.

VGBA og VG2KEM ved Sortland videregående skole er vedtatt nedlagt fra skoleåret 2019-20. Det betyr at nordfylket er uten tilbud innen et fagområde hvor det er mangel på fagfolk. Næringen har gitt uttrykk for at de vil sikre godt lærlingetilbud innen dette fagområdet. At tilbudet blir borte i nordfylket, fører til at ungdom som ønsker å velge KEM må reise ut av regionen og det kan føre til at ungdommen velger andre tilbud som de egentlig ikke har som førstevalg. Det kan føre til økt frafall.

Sortland SV ber om at Nordland Fylkesting omgjør vedtaket og gjenoppretter VG1 Byggfag, VG2 Byggfag og VG2KEM på Sortland.