– Eiendomsskattavtale er ikke mye verdt

Kommunestyrerepresentant Jørn Martinussen i Øksnes mener at avtalen mellom Ap, Krf, ØTL og SV om at satsen for eiendomsskatt ikke skal økes, ikke er vert mer enn det papiret den er skrevet på.

Jørn Martinussen, kommunestyrerepresentant i Øksnes.  Foto: Alf Fagerheim

Meninger

Med knappest mulig flertall ble det i kommunestyremøtet 5.2.2018 vedtatt å innføre eiendomsskatt i Øksnes. 

ØTL valgte å stemme for innføring av eiendomsskatt.

Det gjorde de fordi de ikke fikk en skriftlig garanti for at det ikke ville bli en ny omkamp i saken om overflytting av ungdomstrinnet fra Alsvåg til Myre.

De inngikk derfor en avtale med AP, Krf, SV og Krf, og var med på et vedtak om at de «ville søke å erstatte økningen i eiendomsskatten i 2019, 2020 og 2021 med inntekter fra havbruksfondet.»

Hva ligger i dette?

  • Før det første - formuleringen å søke å erstatte er ikke særlig forpliktende.
  • For det andre - hvilken garanti kan de garantere for årene 2020 og 2021? Neste år - i 2019 - er det kommunevalg igjen.

Det er ingen som med sikkerhet kan si at ØTL eller for eksempel Krf blir representert i et nytt kommunestyre. Hvor bundet vil AP være til avtalen dersom en eller to sentrale avtaleparter er borte?

Den avtalen AP, Krf, ØTL og SV inngikk om at satsen ikke skal økes, er ikke mer verdt enn det papiret den er skrevet på.